Zřizovatel:

C. 23 KONOPĚ I Z OSÍČKA-PŘÍKAZ

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu. CH a D jsou od sebe vzdáleni jeden krok.
1. takt: Naznačení růstu (výšky) konopí.
a: CH i D se předkloní, povolí mírně kolena a rukama asi 30 cm od země naznačí výšku konopí (hřbety rukou vzhůru). b: Dvojice se mírně napřímí a ruce naznačují výšku konopí asi o 20 cm výše než v a).
c: Dvojice se téměř úplně vzpřímí, pouze hlava a ramena jsou mírně schýleny. Ruce stále hřbety nahoru se pozved­nou asi o dalších 20 cm.
Měření výšky konopí v jednotlivých dobách se značí 3 od sebe odsazenými pohyby pohyby (ne spojitě).
2. takt – a: Podtržením pravé nohy po ploše celého chodidla nízký poskok na místě, levá pokrčí přednožmo, potlesk do dlaní pod pravým kolenem. Trup je mírně schýlen vpřed.
b: Levá noha došlápne na zem, vpřim; potlesk každý do svých dlaní asi ve výši prsou.
c: CH a D potlesk navzájem do dlaní (hřbety nikou obráceny k tělu).
3. – 4. takt: CH ve 3. taktu a) podup pravou nohou. Dále výdrž ve stoji, ruce v bok. D ruce v bok, obrat na místě 6 kroky vpravo (na každou dobu jeden krok), začíná pravá noha.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt.
9. takt – a, b: Dvojice se uchopí za obě ruce, natočí se k sobě bokem (CH pravým, D levým). Dupavě postoupí jedním přeměnným krokem vpřed, vykročí vnější noha.
с: CH i D jeden poskok na vnější noze, vnitřní pokrčena přednožmo.
10. takt – a, b: Švihem přednožené nohy dovnitř oba obrat o 180° dovnitř (D vlevo, CH vpravo) a jeden přeměnný krok vnější nohou, D levou, CH pravou vpřed.
c: Jeden poskok na vnější noze, vnitřní pokrčena přednožmo. 11., 13., 15. takt = 9. takt.
12., 14., 16. takt = 10. takt. V 16. taktu už se obvykle dvojice pouze zastaví čelem proti sobě jedním přeměnným krokem bez závěrečného poskoku a přednožení.

Tančí a hrají jako v C. 22.