Zřizovatel:

C. 22 HUS Z OSÍČKA-PŘÍKAZ

Hus, hus, sedlatá, sedlatá,
/: červený pančošky do blata. :/

Tančí dvojice smíšené v postavení čelem proti sobě, CH zády do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené.
Prvá část tance je v taktu dvoučtvrtečním, druhá v tříčtrtečním.
1. – 2. takt: Dva přísunné kroky (druhý nedokončen) podle CH doleva. CH vykročí levou, D pravou. Kroky jsou doprová­zeny kmihy spojených paží (při každém přísunném kroku zdola nahoru a zpět).
3. – 4. takt: 2 přísunné kroky (druhý nedokončen) podle CH vpravo stranou. Vykročí opačná noha. Kmihy paží při kaž­dém přísunném kroku jsou opačně: shora dolů a zpět.
5. – 7. takt: 6 cvalových kroku vpřed po kruhu, CH vykročí levou nohou, D pravou. Posledním cvalovým krokem se dvo­jice zastaví. Spojené paže jsou v klidu napjaty ve směru tance.
8. – 10. takt: 6 cvalových kroků zpět po kruhu, vykročí opačná noha. Dvojice se mírně pootočí vzad. Spojené paže jsou v klidu.
11. – 26 takt: Valčík.

Tančí a hrají členové souboru Rusava z Bystřice pod Hostýnem Karel Pišťáček (1956) a Drahomíra Kroupová (1956), Svatopluk Ruddel (1962) a Magda Müllerová (1958), Jiří Stanovský (1956) a Jana Stanovská (1956), Petr Stanovský (1952) a Magda Kučerková (1965), muzika ve složení jako v C. 21.