• English

Zřizovatel:

C. 26 MAZURKA Z OSÍČKA – PŘÍKAZ A LOUKOVA

Tančí dvojice smíšené po kruhu v držení polootevřeném, CH uvnitř, D po pravici CH. Varianta držení: za ruce vzadu křížem.
1. takt: Jeden mazurkový krok vpřed, začíná vnější noha.
a: Výdup vnější nohou vpřed (noha došlápne celým chodid­lem na zem, koleno pokrčeno).
b: Přeskok na vnitřní nohu (vnitřní noha došlápne přední částí chodidla na místo, kde stála vnější noha). Vnější noha vymrští vpřed v koleně, chodidlo uvolněno. c: Ještě jeden poskok na vnitřní noze, téměř na místě. Pravá noha přitáhne patou k holeni nohy vnitřní.
2. takt = 1. takt.
3. – 4. takt: Dvojice se otočí na místě 6 drobnými běhovými krůčky o 360° doleva, CH couvá, D postupuje vpřed. Vykročí vnější noha.
Pohyby taktu 1. – 4. se opakují až do konce 20. taktu.
20. – 36. takt (Trio): Dvojice tančí po kruhu valčík doprava.

Tančí a hrají jako v C. 22.