Zřizovatel:

C. 30 ŠTUDENT Z OSÍČKA-PŘÍKAZ

Když sem já byl malé chlapec,
u sedláka pacholek,
učil sem se študýrovat,
jak se lozé na chlívek.

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu, D čelem. Oba ruce v bok.
1. takt: Jeden dupavý přeměnný krok CH s půlobratem doleva, D doprava. CH vykročí levou nohou, D pravou. Krok není příliš dlouhý.
2. takt: Dva poskoky na místě na výkročné noze, druhá pokrčí přednožmo, chodidlo téměř vodorovné se zemí, vzdáleno asi 10 – 15 cm od země.
3. takt: Švihem přednožené nohy dovnitř celý obrat CH vpravo, D vlevo a ihned jeden dupavý přeměnný krok vpřed po kruhu (nyní ve směru hodinových ručiček). CH vykročí pravou, D levou nohou.
4. takt = 2. takt, ale opačnou nohou.
5. – 8. takt a 9. – 12. takt = 1. – 4. taktu.
13. – 16. takt: Dvojice se na místě obtančí polkou až do původního postavení. CH vykročí levou nohou, D pravou. Při polce si dvojice vyhýbá stále doleva. CH víří doprava a otáčí se stále kolem své vlastní osy. Posledním krokem se dotančí do původního postaveni. D tančí stále zády k CH po malém kroužku. Při prvním kroku (pravou nohou) se natočí o 45° doleva. Při druhém (levou nohou) se otočí asi o 45° vpravo. Třetí polkový krok provede stranou po kroužku (pravou nohou) a čtvrtým (levou nohou) se dotočí asi o 45° doleva do původního postavení čelem proti CH.
17. – 20. takt = 1. – 4. takt.
21. – 24. takt = 13. – 16. takt (obtáčení dvojice).

Tančí a hrají jako v C. 22.