Zřizovatel:

C. 28 OTAVA Z OSÍČKA-PŘÍKAZ

Obracejte, holky, otavu, otavu,
já za váma pomalučky pohrabu, pohrabu.

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu. D před CH. Dívky založí ruce v bok. Poloha paží u chlapců je jako u držení hrábí: pravice v mírném odpažení, ruka mírně sevřená, prsty k sobě, jakoby svírala rukojeť hrábí. Levice pokrčena před tělem, předloktí šikmo stranou, ruka dlaní obrácena k tělu, rovněž mírně sevřena do trubičky (jakoby držela horní konec rukojeti hrábí).
1. takt: CH: Jeden přísunný krok pravou šikmo vlevo vpřed před levou nohou s nepatrným natočením doleva. Ruce táhnou „hrábě“ zprava doleva před tělem: pravice se krčí v lokti a předloktí se zvedá před tělo, ruka je stále otočena dlaní k tělu. Levice se poněkud napíná vlevo šikmo vzhůru. V ko­nečné fázi pohybu však zůstane ruka v lokti ohnutá, předloktí zvednuto mírně šikmo vlevo vzhůru, dlaň stále natočena k tělu.
D – a: Vykročí levou nohou šikmo vlevo vpřed s mírným natočením doleva. Pravou nohu pomalu přisouvá téměř po špičce k levé noze obloukem.
b: Vyhoupne se z celého chodidla levé nohy do výponu; pravá noha se vyhoupne do přednožení dolu dovnitř způso­bem, jakoby nártem něco obracela. Ke konci 2. doby se levá noha spustí opět na patu a pravá noha se připraví k dalšímu kroku.
2. takt: CH jeden přísunný krok šikmo vpravo vpřed, pravou nohou s nepatrným natočením doprava. Paže se vracejí zpětnou cestou do původní polohy jako na začátku 1. taktu. D jako v prvním taktu, ale naopak a opačnou nohou (pravá noha vykročí šikmo vpravo vpřed, levá špicí „obrací“ pokose­nou trávu).
3. – 4. takt: CH jako v taktu 1. – 2. D se otočí 2 valčíkovými kroky o 360° doleva ve dvou-čtvrtečním taktu. Vykročí levou nohou. 5. – 8. takt. 9. – 12., 13. – 16. takt = 1. – 4. takt. 17. – 32. takt: Dvojice se uchopí ke kolovému tanci (držení zavřené) a tančí po kruhu třasák se 3 nátřesy v prvních 3 osminách taktu. Při třasáku se našlapuje téměř na celá chodidla.

Tančí a hrají jako v C. 22.