• English

Zřizovatel:

C. 25 MALÝ HOLÁŇ Z OSÍČKA-PŘÍKAZ A LOUKOVA

Tančí dvojice smíšené po kruhu v držení ke kolovému tanci zavřeném, CH zády do středu.
1. takt: 2 lehké přísunné kroky podle CH vlevo stranou, CH vykročí levou nohou, D pravou. Poslední přísun je nedo­končen (krok připomíná krok přeměnný).
2. takt = 1. takt, ale naopak a opačnou nohou.
3. – 4. takt: Dvojice se otočí 4 kroky obkročáku houpavého dvakrát kolem.
Pohyby taktu 1. – 4. se opakují až do konce tance.

Taneční variant:
Tančí se ve stejném postavení a držení. 1. – 2. takt: jako u 1. variantu. 3. – 4=1 – 2. takt.
5. – 8. takt: Dvojice se otočí osmi houpavými obkročáky čtyřikrát vpravo kolem. CH vykročí levou, D pravou nohou. Obkročák je proveden s velkým švihem, až s malým poskokem.
9. – 16. takt = 1. – 8. takt.

Tančí a hrají jako v C. 22.