Zřizovatel:

C. 29 ŠPICPOLKA Z LOUKOVA A OSÍČKA-PŘÍKAZ

Tančí dvojice smíšené po kruhu v držení ke kolovému tanci zavřeném, CH levým bokem do středu. Spojené paže jsou volně napjaty do středu.
1. takt: Přeměnný krok provedený poněkud dupavě, s otočením o čtvrt kruhu podle CH doleva (do středu kruhu). CH vykro­čí levou nohou, D pravou.
2. takt: Dva poskoky, CH na levé noze, D na pravé. CH je při poskocích v mírném záklonu, pravá noha nepatrně pokrčena přednožmo, chodidlo v přirozené poloze. Noha je v kyčli mírně vytočena zevnitř. D 2 poskoky na pravé noze, levá mírně pokrčena přínožmo až zánožmo. Trup je při poskocích mírně nachýlen vpřed. CH i D jakoby při poskocích směřovali špicí nohy k zemi.
3. takt = 1. taktu, ale dvojice se otočí o půl kola, podle CH doprava. CH vykročí pravou, D levou nohou.
4. takt = 2. taktu, ale na opačné noze.
Všechny liché takty = 3. taktu (s výjimkou 1. taktu se otáčí dvojice vždy o pul kola, jednou nalevo, jednou napravo). Všechny sudé takty = 2. taktu.

Tančí a hrají jako v C. 22.