• English

Zřizovatel:

C. 24 KONOPĚ II Z OSÍČKA-PŘÍKAZ

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu, vzdáleni od sebe asi jeden krok, ruce v bok.
1. takt – a: CH i D dřep, ruce se dotknou dlaněmi země.
b: CH i D vztyk do podřepu na pravé noze, levá pokrčena přednožmo. Oba potlesk do dlaní pod pokrčeným kolenem. c: CH i D vztyk a potlesk ve stoji, každý do svých dlaní ve výši prsou.
2. takt – a: CH i D navzájem potlesk do dlaní, hřbety rukou k tělu.
b. c: Ruce v bok. CH i D obral na místě 2 kroky asi o 180° vpravo. Vykročí pravá noha.
3. takt – a, b: CH i D pokračují v otáčení dalšími 2 kroky.
c: Výdrž ve stoji spojném čelem proti sobě nebo jedním krokem se ještě dotočí do stoje čelem proti sobě a pak výdrž ve stoji.
4. takt: Výdrž ve stoji.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt.
9. – 10. takt: Dvojice se zavěsí za pravé lokty a 6 kroky se zatočí jednou kolem o 360°. Vykročí pravá noha. Při posledním kroku se pouští.
11. – 12. takt = 9. – 10. takt, nyní se však zavěsí za levé lokty. Vykročí opět pravá, nyní vnější noha.
13. – 14. takt = 9. – 10. takt. 15. – 16. takt = 11. – 12. takt.

Tančí a hrají členové souboru Rusava z Bystřice pod Hostýnem Jiří Stanovský (1956) a Jana Stanovská (1956), muzika jako v C. 21.