B. 11 SMÍŠENÉ KOLO Z OSTOPOVIC

Con moto Vostopovský mládenci, vy máte modrý voči, jak se na vás podívám, podívám, srdce ve mně poskočí. Můj miléj má vočička modrý jak fijalička, von k nám nesmí chodívat, chodívat, zabraňuje mu matička. Ani ne tak matička, jak ta jeho sestřička, že pré su já chudobná, chudobná, pro jejího

Continue reading

B. 12 RÉDOVÁK ZE STŘELIC

Allegretto Réduj, holka, réduj, jak sem já rédoval, když sem já ze tebó do domu chodíval. Do domu chodíval pod vaše vokýnko, ťukal sem, klepal sem, votevři, Nanynko. Po předzpěvu taneční písně se uchopí dvojice ke kolovému tanci, držení zavřené, CH levým, D pravým bokem do středu. Spojené paže jsou

Continue reading

B. 13 ŠOTYŠKA Z PADOCHOVA

Allegretto CH zády, D čelem do středu. Spojené paže volně napjaty vpřed do směru tance po kruhu. takt: Dva houpavé přísunné kroky podle CH vlevo stranou. CH vykračuje levou, D pravou nohou. Spojené paže při každém kroku přísunném kmih zdola nahoru a zpět. takt: Dva houpavé kroky přísunné, podle CH

Continue reading

B. 14 TESAŘ Z BRNĚNSKA

Vivo Když sem byl tesařem, nosíval sem sekerečku za pasem, sekerečka železná a topůrko dřevěný, když sem chodil s tesařama dělat stavení. 1. variant Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH zády do středu, D čelem. Držení ke kolovému tanci zavřené. Spojené paže volně napjaty ve směru tance po kruhu. 1.

Continue reading

B. 15 HOLÓBEK VRKÁ (HOLÓBEK) Z OŘECHOVA A TIKOVIC

Allegretto Holóbek vrká, žežulka kuká, aj, v lese na buku, copak tam děláš, můj z nejmilejší, v zeleným lesíku. Tančí dvojice smíšené po kruhu, čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. CH i D založí levou ruku v bok, ve které volně drží pravou ruku svého protějšku

Continue reading

B. 16 OJ NA KRAKOVSKÝM MOSTĚ Z OŘECHOVA A TIKOVIC

Allegretto Oj, na krakovským mostě hrály děvčátka v kostke, oj, hrály, hrály, hrály, až jim maměnky lály. Nelé, matičko, nelé, pojede tady milé, na pěkným vraným koni, šavlička mu zazvoní. Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě, CH zády do středu, D čelem. Navzájem jsou spojeni dvěma šátečky v předpažení dolů.

Continue reading

B. 17 PANENKA Z OŘECHOVA A TIKOVIC

Allegretto Má panenko malička, seš jako laštovička, musela se’s narodit na svatýho Antoníčka. Má panenko maličká, te se mně tuze líbíš, zčervenáš jak růžička, zdaleka-li mě uvidíš. Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým bokem do středu. Uchopí se za pravé ruce ve vzpažení, levé v bok.

Continue reading

B. 18 STODOLENKA Z TIKOVIC

Allegretto Aj, za tó našó stodolenkó, aj, za tó našó stodoló, kvílela tam, plakala tam, aj, má panenka nade mnó. Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě po kruhu nebo v řadě, CH zády do středu, D čelem proti němu, ruce v bok. 1. – 3. takt: CH i D se

Continue reading

B. 19 OBŘADNÍ STÍNÁNÍ BERANA O HODECH V TROUBSKU

Allegretto Ta trébská dědina zarůstá vrbama, neni tam panenky, neni tam panenky se všema zubama. Ta tróbská dědina jak by se točila, neni tam panenky, neni tam panenky s modrejma vočima. Allegretto Ej, hode, hode, só, co vone nám přinesó? Přinesó nám novinečko, neštěstí, že bodó vodvádět pod třešní. Ty

Continue reading

B. 20 KOHÓTEK, SVATEBNÍ TANEC Z TROUBSKA

Allegretto Sedí holóbek na hambálko von si zavolá na našo Hanko. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, enom mě nepošlap. Před čepením nevěsty se v Troubsku tančí tanec kohótek. Tančí jej družičky, počínaje první družičkou, s nevěstou podle písně „Sedí kohótek na hambalko…“ Před muzikou jsou pouze družičky, nevěsta a

Continue reading