A. 38 ŠÓRAVÁ (PANSKÁ) Z LÍŠNĚ

Moderato Piú mosso I. část – 4/4 takt Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH zády do středu, D čelem, držení ke kolovému tanci polootevřené. Spojené paže směřují přímo vpřed po kruhu. 1. takt: Dvojice se otáčí čtyřmi kroky kolem společné osy doleva -CH couvá. Vykračuje vnější noha. CH při prvním

Continue reading

A. 39 ŠOTYŠKA Z LÍŠNĚ

Allegretto Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády, D čelem do středu. Oba ruce v bok. 1. takt – a: CH i D úkrok pravou nohou vpravo stranou. b: Přísun levé nohy výponmo. 2. takt – a: Dvojice poklesne na paty. b: Výdrž. 3. – 4. takt

Continue reading

A. 40 VÉNEŠNÁ (VOLNÁ) Z LÍŠNĚ (V úpravě Marie Knechtové)

                                                                            Allegretto D.S al FINE Já so selské syneček, mám dva gronte v Líšni, zaplatil sem taneček, mozekanti hříšní. /:Zahréte na cymbálek, na husle he baso, zatancujem vénešnó s tó líšenskó chasó. :/ 1. předvedení tance: I. část – 2/4 takt Dvojice ve stoji před hudbou, D po pravici CH.

Continue reading