• English

Zřizovatel:

B. 12 RÉDOVÁK ZE STŘELIC

Allegretto

Réduj, holka, réduj, jak sem já rédoval,
když sem já ze tebó do domu chodíval.

Do domu chodíval pod vaše vokýnko,
ťukal sem, klepal sem, votevři, Nanynko.

Po předzpěvu taneční písně se uchopí dvojice ke kolovému tanci, držení zavřené, CH levým, D pravým bokem do středu. Spojené paže jsou volně napjaty do středu kruhu.

1. – 4. takt: Dvojice postupuje přísunnými kroky ve valčíkovém rytmu s natáčením střídavě dovnitř kruhu (CH vykročí levou, D pravou nohou) a zevnitř kruhu (opačnou nohou). Někdy se přísunné kroky mění v kroky valčíkové.

5. – 8. takt: Dvojice se otáčí valčíkem doprava s postupem vpřed po kruhu, CH vykročí levou, D pravou nohou.

9.- 16. takt = 1.-8. takt.

Pozn.: Tanec je zahajován obvykle předzpěvem první sloky taneční písně. Dvojice přitom stojí obvykle čelem k hudbě, D po pravici CH. Podobně se zpívá a tančí druhá sloka. Podle starších tanečníků je možné, aby se při kolovém valčíku otáčela dvojice i doleva. Pak by mohl být vzorec tance takto:

zpěv 1. sloky,
přehrávka 1. sloky k tanci: 4 takty „rédování“ (natáčení dvoji­ce střídavě dovnitř a zevnitř kruhu s mírným postupem vpřed), 4 takty kolového valčíku s otáčením doprava. Znovu 4 takty „rédo­vání“ a 4 takty kolového valčíku s otáčením doleva.

Tančí členové souboru Vostopovčáci z Ostopovic František Březina (1942) a Marie Březinová (1948), Jaromír Dresler (1952) a Marie Šmídková (1948), Jaroslav Havlík (1952) a Helena Bartáková (1951), František Pacal (1939) a Vlasta Pacalová (1943), Jiří Pazourek (1940) a Ludmila Pazourková (1943), hraje Hájek z Ostopovic jako v B. 9.