Zřizovatel:

B. 18 STODOLENKA Z TIKOVIC

Allegretto

Aj, za tó našó stodolenkó,
aj, za tó našó stodoló,
kvílela tam, plakala tam,
aj, má panenka nade mnó.

Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě po kruhu nebo v řadě, CH zády do středu, D čelem proti němu, ruce v bok.

1. – 3. takt: CH i D se otáčí na místě 3 kroky vyšlapávaného valčíku s výponem na druhou dobu doprava. Vykračuje pravá noha. Na začátku 1. taktu v 1. době současně s vykročením pravé nohy CH a D si tlesknou každý sám do vlastních dlaní před tělem. Od 2. doby 1. taktu založí oba ruce v bok. V těchto 3 taktech se CH i D otočí jednou kolem o 360° vpravo do stoje opět obličejem k sobě.

4. – 6. takt = 1. – 3. takt, ale na opačnou stranu a opačnou nohou.

7. takt: CH i D se chytnou za obě ruce v předpažení poněkud dolů. CH levou, D pravou nohou.
a: CH levou, D pravou nohou úkrok podle CH vlevo stranou.
b, c: Zhup na výkročné noze, druhá noha kmihne vpřed do­vnitř spodním obloukem do pokrčení přednožmo dovnitř dolů. Kmih spojenými pažemi spodním obloukem podle CH vlevo stranou (levá ruka CH a pravá D téměř až do upažení, druhé ruce do předpažení dovnitř).

8. takt = 7. takt, ale na opačnou stranu, opačnýma nohama. Kmih spojenými pažemi opačným směrem.

9. – 10. takt = 7. – 8. takt.

11. – 12. takt: Dvojice se podtočí pod spojenými pažemi dvěma kroky vyšlapávaného valčíku s nadnesením ve druhé době každého taktu do výponu o 360°, CH doprava, D doleva. Spojené paže přitom kmihnou z připažení spodním obloukem doleva podle CH dále do vzpažení a pak zpět obloukem podle CH doprava dolů do připažení.

13. takt: Po dokončení společné podtáčky se dvojice ve stoji čelem proti sobě pustí (CH pravou, D levou rukou). CH švihem spojených paží (své levice s pravicí D) směrem zevnitř podtočí D na místě před sebou o 360° doprava. D se přetočí nakro­čením na pravou nohu. Druhé ruce v bok.

Tančí a hrají jako v A. 23, zpívá B. Polák.