B. 21 KRÁLOVNIČKY Z TROUBSKA

Allegretto Na tu vojnu, vojničku, karabinu, šabličku, tu máš, tu máš, pane hétman, tu máš, proč nás, proč nás na tu vojnu dáváš. Bela za ňé mša svatá, slóžila ju děvčata, /:kerý, kerý, rychtářove céry. :/ Bele za ňé rekvíje, složily je při pivě /:kerý, kerý, rychtářove céry. :/ Březe

Continue reading

B. 22 PÍSMENY Z TROUBSKA

Allegretto Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v řadách čelem proti sobě, CH zády do středu. Ruce v bok. 1. – 2. takt: CH i D postupují vpravo stranou 4 houpavými krátký­mi přísunnými kroky, vykročí pravá noha (vzdalují se od sebe). 3. – 4. takt: Dvojice se vracejí zpět na

Continue reading

B. 23 PŠENKA Z TROUBSKA

Con moto Haj, husičky, ze pšeničky, haj, husičky, ze žita, lepší je ta malá holka, než-li je ta veliká. Ta malá se sama točí, a ta velká nemůže, ona čeká na chasníka, až jí chasník pomůže. Tančí dvojice smíšené po kruhu, levým bokem do středu. CH uvnitř, D po jeho

Continue reading

B. 24 SEKERA Z OŘECHOVA A TROUBSKA

Allegretto Se- a se- a sekera je má. Já do lesa nepojedu, já do lesa nepujdu, kdby na mě hajná přišel, on by mně vzal sekyru. Sekera je za dva zlatý a topůrko za tolar, dyby na mě hajnej přišel, von by mně to všechno vzal. Tančí dvojice smíšené čelem

Continue reading

B. 25 U SEDLÁKA DOBŘE SLOUŽIT (SKOČNÁ) Z TROUBSKA

Allegretto Tančí trojice po kruhu, CH levým bokem do středu a dvě D čelem proti němu pravým bokem do středu. CH založí ruce v bok. D se drží za vnitřní ruce, vnější v bok. 1. takt -a: CH ve stoji na levé noze, pravá noha se dotkne patou země šikmo

Continue reading

B. 26 TANCE O DOŽINKU KOLEM ZLATÉ BABY Z OŘECHOVIČEK (REKONSTRUKCE)

Moderato Žni, můj srpečku zlatičký, nažni koníčkům travičky, koníčky bílé až na dvě míle šlapají s milým chodníčky, aj, chodníčky. Žni, můj srpečku, naposled, pšeničku, žito, aj oves, koníčky bílé až na dvě míle šlapají s milým chodníčky, aj, chodníčky. Con moto Měla sem já hulána, měla sem ho ráda,

Continue reading

B. 27 KOLA Z HLÍNY

Con moto U Brna louka široká, roste na ní tráva, roste na ní tráva, u Brna louka široká, roste na ní tráva vysoká. Teče voda zhora, čistá je jako já, točí se dokola okolo javora. Přišly tam na ni dvě panny, trávy zelené, trávy zelené, přišly tam na ni dvě

Continue reading

B. 28 MUŽSKÁ KOLA Z OMIC

Allegretto Ten pernštýnské zámek mezi horama, /:slíbilo nám hezký děvče, že pujde s nama.:/ A když sme tam přišle, paní nedala, že je holka eště mladá, abe čekala. Háj, háj , hájíčko, je nás maličko, až nás bude víc, půjdem do Střelic. Hujahuja, hujajá, teče voda kalná, hujahuja, hujajá, teče

Continue reading

B. 29 ŽENSKÁ KOLA Z OMIC

Allegretto Za stodolou je ječmínek, /:uvázala žena muže na řemínek.:/ Milá ženo, pusť mě z něho, neřeknu ti celý týden slova zlého. Nepustím ti, až z nedělka, aby’s věděl, darebáku, co je ženka. Allegretto Hlubočí, hlubočí, jak se ta voda točí, /:která nemá šohajíčka, ta ať do vody skočí.:/ Já

Continue reading

B. 30 ŠLAPÁNÍ KLOBOUKU O SVATBĚ V OMICÍCH

Vivo Jaká by to hamba byla, kdyby žena muže bila, jaká by to hamba byla, kdyby se jí dal. Žena muže bít nemůže, protože ho nepřemůže, jaká by to hamba byla, protože ho ráda má. Proč be koza netrkala, a dež vona rožke má, /:a Marjánka neskákala, dež vona Františka

Continue reading