B. 1 OSTATKOVÁ ZÁBAVA POD PRÁVEM VE ŠLAPANICÍCH

Tempo di marcia Con moto Allegretto Podobně jako hody i „vostatky“ měly své zaužívané zvyky a s nimi spojená práva a pravidla. V čele chasy byli čtyři předem zvolení stárci. Ti se svými stárkami řídili celý průběh „vostatků“. Od ostatních se lišili slavnostnějšími kroji (stárci mají klobouky ozdobené stárkovskými pery,

Continue reading

B. 2 BUBLAVÁ ZE ŠLAPANIC A PRACE

Allegretto Ještě mě nemáš, hopaj, šupaj, ještě mě neznáš, hopaj, šup. Až ty mě budeš mít, potom se budeš mít. Tančí dvojice smíšené, v držení ke kolovému tanci zavřeném, CH levým, D pravým bokem do středu. Spojené paže volně napjaty do středu kruhu. 1. – 2. takt: Valčík – CH

Continue reading

B. 3 KOVÁŘSKÁ ZE ŠLAPANIC

Allegretto Dýmej, dýmej, kováříčku, dýmej, dýmej, dýmej, kováříčku, dýmej. Tralalala…. Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě, CH pravým, D levým bokem do středu. CH klek na pravé koleno, levá opřena chodidlem o zem. Levá pěst opřena malíkovou částí o levé koleno. Pravá pěst připravena k úderu. D ve stoji čelem

Continue reading

B. 4 LIŠKA V JAMĚ ZE ŠLAPANIC

Con moto Liška v jamě kóká na mě, ach, běda mě přeběda mě, skočí na mě. La-la-la…. Tančí dvojice smíšené po kruhu, v držení ke kolovému tanci zavřeném, CH zády do středu. Spojené paže volně napjaty ve směru tance vpřed po kruhu. 1. – 4. takt: 4 kolébavé přísunné kroky

Continue reading

B. 5 MAZURKA Z ÚJEZDU U BRNA

Melodie jako v A. 22. Tančí dvojice smíšené, v držení ke kolovému tanci polo-otevřeném, CH zády do středu. 1. – 3. takt: Dvojice postoupí třemi kroky vyšlapávané mazurky vpřed. Vykročí vnější noha. 4. takt: Dvojice se otočí jedním krokem vyšlapávané mazurky o 360° vlevo kolem. CH zakročí levou nohou za

Continue reading

B. 6 PANTALONE ZE ŠLAPANIC

Allegretto Já mám nový pantalóne, tatík mně je kópil, abech chodil s děvčatama, hezke se v nich krótil. No, podívé, jak so já pěkňóčké, no, podívé, jak so já pěkné. Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem do středu, držení ke kolovému tanci polootevřené. Spojené paže volně napjaty do středu kruhu.

Continue reading

B. 7 HULÁŇ Z ÚJEZDU U BRNA

Allegretto Měla sem já huláňa, měla sem ho ráda, dala sem ho do sena, sežrala ho kráva. Tralalalala…. Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené „v objetí“. 1. – 3. takt: Dvojice tančí obkročák houpavý – 2 kroky v taktu,

Continue reading

B. 8 VLÁČITÁ (PŘIKLEKAVÁ) Z KUŘIMI

Moderato Vranovské kostelíčku, vranovské kostelíčku, stojíš na pěkným kopečku, stojíš na pěkným kopečku. Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Drží se za obě ruce v pokrčení předpažmo, pravá ruka D hřbetem vzhůru. Dvojice postupují vpřed po kruhu (D couvá) přiklekavým krokem

Continue reading

B. 9 ŽENSKÉ KOLO Z OSTOPOVIC

Con moto Málo nás, málo, málo, maličko, uděláme si malé kolečko. Hoja, hoja, hojaja, teče voda kalná, hoja, hoja, hojaja, teče voda z hor, teče voda z hor. Až nás bude víc, půjdem do Střelic, budem tam míti chlapců na tisíc. Hoja, hoja … Když sme tam přišli, tak nás

Continue reading

B. 10 MUŽSKÉ KOLO Z OSTOPOVIC

Allegretto V pondělí na jarmark půjdem, v úterý ještě tam budem, ve středu z jarmarku, a ve čtvrtek do hospody, do šenku. A v pátek hojasa, hoja, Hanačka musí být moja, hopsa s ňó pod střešňó, spadl sem tam i s Hanačkó neščasnó. Co sem se u vokna nastál, studenej

Continue reading