• English

Zřizovatel:

B. 20 KOHÓTEK, SVATEBNÍ TANEC Z TROUBSKA

Allegretto

Sedí holóbek na hambálko von si zavolá na našo Hanko.
Tak, tak, tak, tak, tak, tak, enom mě nepošlap.

Před čepením nevěsty se v Troubsku tančí tanec kohótek. Tančí jej družičky, počínaje první družičkou, s nevěstou podle písně „Sedí kohótek na hambalko…“ Před muzikou jsou pouze družičky, nevěsta a družba. První družička přistoupí ke druhé, vezme ji za ruku a jde s ní doprostřed kola tvořeného ostatními družičkami. Třetí družka pak položí na zem talíř a obě první družičky se dají do zpěvu uvedené písně. Při počátku písně podají si družky pravé ruce (zavěsí se za lokty) a podle taktu se otáčejí v 1. až 4. taktu dupavými krůčky kolem talíře položeného na zemi nebo před talířem. Při druhé větě (5. – 8. takt) se zavěsí za levé ruce. Mezitím se objeví v blízkosti tančících družiček družba a natahuje po nich ruce, jako by chtěl některou z nich vzít do tance. Družička vyzvaná družbou se k němu obrátí, jakoby se s ním chtěla dát do tance, avšak družba se od ní žertovným způsobem odvrátí a ďupkavým krokem tančí kolem (druhá část nápěvu v 3/4 taktu -1.-8. takt). Děvče se tedy vrátí ke své družce a s ní pak v rytmu další písně cupavě tančí kolem talíře. Když spolu dotančí, zaplatí vhozením mince do plechového talíře za tanec a vrací se mezi ostatní družky. První družka si pak vybere další z družiček stojících v kole a stejně s ní tančí. Píseň se zpívá od začátku. Takto se postupně vystřídají všechny družičky. Pak přijde řada na nevěstu. Družka se nejprve zdráhá, jako by s ní tančit nechtěla. Ale pak s ní zatančí stejně jako prve s družičkami. Tím se s ní vlastně rozloučí družičky jako se svojí kamarádkou. Na to pak přijde jedna z vdaných žen, které číhají za dveřmi místnosti. Ta pak družičkám zaplatí a odvede nevěstu mezi vdané ženy do vedlejší místnosti, kde ji očepí. Po čepení pak následuje druhý díl tance. Tentokrát tančí kohótka s vdanou ženou všechny vdané ženy, které se čepení zúčastnily. V závěru ji pak prodávají ženi­chovi, který přijde se svými družby a nakonec nevěstu popadne a za křiku žen s ní odtancuje pryč.

Taneční krok:

V 1. – 2/4 – části jednak družičky samy, jednak v držení za pravé a levé lokty, „cupavými“ krůčky se otáčejí vpravo kolem své osy.

V každém taktu 2/4 provedou:

al: Přídup pravou nohou celým chodidlem k zemi, noha v chodid­le pokrčena, mírně vysunuta vpřed. Levá noha se uvolní.

a2: Přídup celou plochou chodidla levé nohy k noze pravé. Pravá noha se uvolní od země a připraví se k dalšímu kroku.

Podobně v bl a b2. V závěru 4. taktu se pustí, přetočí se k sobě levými boky a v 5. – 8. taktu se zavěsí za levé lokty a otáčejí se doleva. Nyní podobně vykračuje levá noha.

Krok ve 3/4 části (Cap, cap, cap…):

V každém lichém taktu se provedou tři přídupy – pravou, levou, pravou nohou, v sudých taktech opačnou nohou. Akcenty na jednotlivé kroky jsou vždy silnější v lichých taktech na pravé noze a v sudých taktech na levé noze.

Tančí členové souboru Podskalák z Troubska, nevěstu Romana Gromszká (1977), panimámu Eva Kokešová (1966), družbu Tomáš Jakubec (1972), družičky Martina Velebova (1972), Jitka Obenrauchová (1977) a Markéta Trávníčková (1978), hraje Hájek z Ostopovic jako v B. 9.