• English

Zřizovatel:

B. 14 TESAŘ Z BRNĚNSKA

Vivo

Když sem byl tesařem,
nosíval sem sekerečku za pasem,
sekerečka železná a topůrko dřevěný,
když sem chodil s tesařama dělat stavení.

1. variant

Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH zády do středu, D čelem. Držení ke kolovému tanci zavřené. Spojené paže volně napjaty ve směru tance po kruhu.

1. – 2. takt: Dvojice postoupí vpřed po kruhu dvěma přísunnými kroky, CH vykročí levou, D pravou nohou. Spojené paže při každém přísunném kroku kmih zdola nahoru a zpět.

3. – 4. takt =1.-2. takt, ale zpět po kruhu, vykračuje opačná noha. Kmih spojenými pažemi shora dolů a zpět.

5. – 8. takt: Dvojice postoupí vpřed sedmi cvalovými krůčky, CH vykročí levou, D pravou nohou (v každém taktu dva). Na poslední dobu 4. taktu výdrž ve stoji.

9. – 24. takt: Hladká polka po kruhu, CH vykročí pravou, D levou nohou.

2. variant

Tančí se ve stejném postavení a držení jako 1. variant.

1. – 2. takt: Tři cvalové krůčky vpřed po kruhu, CH vykročí levou, D pravou nohou.
b: Výdrž.

3. – 4. takt =1.-2. takt, ale zpět a opačnou nohou.

5. – 8. takt: Cval jako u 1. variantu.

Dále stejně jako u 1. variantu.

Tančí členové souboru Vostopovčáci z Ostopovic Vladimír Folta (1954) a Hana Cendelínová (1948), Jaroslav Havlík (1952) a Hana Polínková (1954), Zdeněk Kolář (1937) a Marie Kafoňková (1946), František Pacal (1939) a Helena Bartáková (1951), Ludvík Sláma (1945) a Marie Sojková (1942), hraje Hájek z Ostopovic jako v B. 9.