A. 18 ZAHÁJENI HODŮ V TUŘANECH

Con moto Kdo to pije? Však vy víte, Harasovo hodný dítě, /:piju, piju, piju já, šak to platí kapsa má.:/ Po příchodu pod máji v hlavní hodový den (neděle) anebo za špatného počasí do sálu, kde je májka symbolizovaná vrškem zavěšeným od stropu, se hodová chasa seřadí do řetězu v

Continue reading

A. 19 VOSTATKOVÉ PRÁVO ŽEN V TUŘANECH

V ostatkové úterý mají právo vdané ženy. Zahajují večer zábavu příchodem v řetězu, který se zatáčí do kruhu – obdoba hodového věnce svobodné chasy. Řetěz žen vede ženská stárka s vostatkovým právem v pravé ruce. Je to velká vařečka, ozdobená kvítím a asparátem a figurkou malého dítěte (celuloidovou panenkou). Právo

Continue reading

A. 20 DÍVČÍ KOLO Z TUŘAN

Moderato /:Hluboči, hluboči, kudy se voda točí,:/ /:kerá nemá šohajíčka, ta ať do vody skočí. :/ /: A já šohaja nemám, přece do ní neskočím, :/ /: ještě se já v tej tuřanskej hospodě zatočím. :/ V Tuřanech se o hodech, ostatcích i obyčejných tanečních zábavách o přestávkách tančívala kola

Continue reading

A. 21 ŽENSKÉ KOLO Z TUŘAN

Moderato Červená růžičko, proč se nerozvíjáš, pro tebe, synečku, že k nám nechodíváš, pro tebe, synečku, že k nám nechodíváš. Kdybych já k vám chodil, ty by si plakala, do bílého šátku oči utírala, do bílého šátku oči utírala. Někdy si utvořily u zábavy kolo jen vdané ženy. Hlavně tomu

Continue reading

A. 22 MAZURKA (LENDLER) Z TUŘAN

Allegretto Mazurka – lendler – sousedská z Tuřan se skládá z jednotli­vých figur, které mohou být libovolně kombinovány. Dobří taneč­níci vázali na sebe figury tak, že to vytvářelo ladný celek. Každá z figur se tančila nejméně ve čtyřech taktech (dbalo se frázování melodie). Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem

Continue reading

A. 23 MAZURKA Z TUŘAN PODLE A VYMAZALOVÉ

Allegretto Tančí dvojice smíšené, CH v postavení zády do středu, D čelem, držení jako ke kolovému tanci zavřené. 1. – 3. takt: CH i D postoupí třemi kroky vydupávané poskočné mazurky vpřed po kruhu, CH vykročí levou, D pravou nohou. 4. takt: Třemi krůčky se otočí dvojice o půl kola

Continue reading

A. 24 MAZURKA Z TUŘAN PODLE J. FRANCE

Melodie jako v A. 23 Tančí dvojice smíšené ve stejném postavení a držení jako v A.23. 1.-2. takt: Dva kroky vydupávané skočné mazurky vpřed, CH vykročí levou, D pravou nohou. 3.-4. takt: Dvojice se otočí na místě o 180° podle CH doleva (CH couvá) celkem pěti krůčky a s malým

Continue reading

A. 25 ŠOTYŠKA PROPLÉTANÁ Z TUŘAN

Allegretto Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu. Drží se za obě ruce vpředu křížem, pravé nahoře. 1. takt: Dva houpavé přísunné kroky s mírným pohupováním v bocích podle CH doleva (CH vykročí levou nohou, D pravou). 2. takt = 1. takt, ale naopak a

Continue reading

A. 26 ŠEVCOVSKÁ Z TUŘAN

Con moto Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě, CH zády do středu, D čelem. Držení ke kolovému tanci zavřené – „v objetí“. 1. – 4. takt: Dvojice tančí „valčíkovou polku“ s otáčením doprava. CH vykročí levou, D pravou nohou. 5. takt: CH klek na pravé koleno, levá noha opřena chodidlem

Continue reading

A. 27 ŠOTYŠKA PROPLÉTANÁ Z TUŘAN

Melodie a popis viz A. 25. Tančí skupina z Brna-Tuřan Roman Bouda (1974) a Marta Krajová (1977), Libor Hudeček (1971) a Hana Běloušková (1974), Michal Kosík (1973) a Markéta Čadová (1978), Antonín Marek (1970) a Ivana Kolečková (1969), Tomáš Purket (1977) a Dana Zbořilová (1977), Petr Vašek (1973) a Renata

Continue reading