Zřizovatel:

B. 13 ŠOTYŠKA Z PADOCHOVA

Allegretto

CH zády, D čelem do středu. Spojené paže volně napjaty vpřed do směru tance po kruhu.

  1. takt: Dva houpavé přísunné kroky podle CH vlevo stranou. CH vykračuje levou, D pravou nohou. Spojené paže při každém kroku přísunném kmih zdola nahoru a zpět.
  2. takt: Dva houpavé kroky přísunné, podle CH vpravo stranou. CH vykročí pravou, D levou nohou. Spojené paže při každém kroku přísunném kmih shora dolů a zpět.
  3. -4. takt: Dvojice se otočí na místě 8 přešlapy z nohy na nohu.

CH vykročí levou nohou, D pravou. Noha došlápne na přední část chodidla. Chodidla se kladou střídavě, co nejblíže k sobě. Tělo je při otáčce vzpřímeno, nohy nepovolují v koleně. Pohyby taktu 1. – 4. se opakují až do konce tance.

Tančí členové souboru Vostopovčáci z Ostopovic Petr Drábik (1949) a Marie Březinová (1948), Jaromír Dresler (1952) a Marie Šmídková (1948), Vladimír Folta (1954) a Hana Cendelínová (1948), Zdeněk Kolář (1937) a Anna Havlíková (1928), František Pacal (1939) a Helena Bartáková (1951), Ludvík Sláma (1945) a Marie Sojková (1942), hraje Hájek z Ostopovic jako v B. 9.