B. 31 KUKANÁ I Z OMIC

Allegretto Nápěv tance je podložen textem „Boleslav, Boleslav, překrásný město…“. Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem u středu, D před CH. CH uchopí D zezadu oběma rukama za ramena, D ruce v bok. 1. takt: Dvojice postoupí krokem přísunným levou nohou vpřed s mírným natočením asi o 45° vlevo

Continue reading

B. 32 KUKANÁ II Z OMIC

Melodie jako v B. 31. Tančí čtyři dvojice smíšené v držení ke kolovému tanci zavřeném, čelem do středu – postavení do kříže. 1. – 2. takt: První a třetí dvojice si vymění čtyřmi cvalovými skoky (vykračuje vnější noha) místa. Při setkání si vyhýbají doprava. Na protějším místě se otočí posledním

Continue reading

B. 33 MAZURKA I Z OMIC

Allegretto Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Dvojice se uchopí vnitřníma rukama v pokrčení připažmo, vnější ruce v bok. 1. takt: Dvojice tančí jedním krokem vydupávané mazurky vpřed: a: vydup vnější nohou (výpad), b: přeskok na vnitřní nohu, která dopadne na místo kde

Continue reading

B. 34 MAZURKA II Z OMIC

Allegretto Naše husa chodí bosa, zábl jí to, byla rosa, naše husa chodí bosa, záblo jí to do nohou. Tančí a hrají jako v B. 31. Tančí dvojice smíšené po kruhu v držení polootevřeném, CH zády, D čelem do středu. Spojené vnější paže jsou volně napjaty do směru tance po

Continue reading

B. 35 ŽENSKÉ KOLO A REJ Z PRACE

Píseň Sivá holubičko, kdes byla – 4/4 takt. Tančí dívky ve vázaném kruhu čelem dovnitř, drží se za ruce v odpažení. Moderato Sivá holubičko, kde’s byla, sivá holubičko, kde’s byla? Že’s to svoje popelavé peří, že’s to svoje popelavé peří ztratila? 1. sloka 1. – 4. takt: Kolo se otáčí

Continue reading

B. 36 ŽENSKÝ TANEC Z BLAŽOVIC

Allegretto Pletla věnec olivový, drobným jetelem, drobným jetelem proplétaný, proplétaný. Mezi rejovité tance dívek o přestávce u muziky za zpěvu příslušných písní patří i tanec Pásla husy z Blažovic. Dívky vytvoří v dvojstupu uprostřed sálu sudý počet dvojic. Liché dvojice mají na počátku tance obě ruce v bok, sudé se

Continue reading

B. 37 ŽENSKÝ HODOVÝ A OSTATKOVÝ REJ Z TVAROŽNÉ

Con moto Hody byly, hody bodó, hody tři dny trvaly, kdyby ještě tři dny byly, tak by sme se strhaly. Ach, vy milé ostatky, už vás taky dost mám, loni sem se nevdala, letos už se nevdám. Loni sem se mohla vdát, byla sem maličká, letos bych se vdávala, nemám

Continue reading

B. 38 HANÁCKÁ (BLATSKÁ) OD SLAVKOVA (REKONSTRUKCE)

Moderato Když milý Kristus Pán na nebe vstupoval, matičku svou milou na zemi zanechal. Synáčku můj milý, a já prosím tebe, rač mě sebou vzíti do věčného nebe. Tančí dvojice smíšené po kruhu, levým bokem do středu, D po pravici CH. Drží se za vnitřní ruce v připažení, vnější ruce

Continue reading

B. 39 HANÁCKÁ „NA TŘI KROKY“ Z BRNĚNSKA

Moderato Já na světě zarmócená ode všech sem opuštěná, nemám v světě žádného, kromě Jána svatého. Nemám kdo by orodoval, za mne bohu stížnost podal proti utrhačům zlým, bezbožným, nešlechetným. Jde o další druh hanácké z Brněnska, tančené podle Sušila rovněž na „svatou píseň“. Tančí dvojice smíšené po kruhu levým

Continue reading

B. 40 MAREFSKÁ I OD SLAVKOVA

Allegretto Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH zády, D čelem do středu. CH drží D oběma rukama v pase. D položí obě ruce zpředu na jeho ramena. Paže D se volně opírají shora o paže CH. 1. – 3. takt: Dvojice se otočí o jeden a půl kola vpravo třemi

Continue reading