Zřizovatel:

B. 11 SMÍŠENÉ KOLO Z OSTOPOVIC

Con moto

Vostopovský mládenci, vy máte modrý voči,
jak se na vás podívám, podívám,
srdce ve mně poskočí.

Můj miléj má vočička modrý jak fijalička,
von k nám nesmí chodívat, chodívat,
zabraňuje mu matička.

Ani ne tak matička, jak ta jeho sestřička,
že pré su já chudobná, chudobná,
pro jejího bratříčka.

Měli ste mu zbraňovat, když k nám začal chodívat,
ale teď mu nebraňte, nebraňte,
mé srdéčko neraňte.

Nejčastěji se tančívala kola smíšená. Buď vytvořili muži vlastní kolo uvnitř kola žen a pak se při společném zpěvu otáčeli protisměrně. Nebo se spojili do jednoho smíšeného kruhu, střída­vě muž a žena. A pak se otáčeli chvíli jedním směrem, chvíli druhým směrem. Buď se zazpívala pouze jediná píseň (všechny sloky) nebo se vyzpívalo více písní s postupně gradující náladou i tempem. Taneční kroky se řídily podle rázu taneční písně.

Tančí dva kruhy soustředné, ve vnitřním kruhu muži čelem do středu, držení navzájem za plece. Ve vnějším kole ženy, držení za ruce v mírném odpažení.

Muži i ženy zpívají společně 1. sloku taneční písně. Muži se otáčejí ve svém kole doleva obyčejnými kroky (2 v taktu). Na začátku každého takto (a) vykročí pravou nohou křížem přes levou, na b) provedou krok levou nohou vlevo stranou. Ženy se otáčejí ve vnějším kruhu volnou chůzí s výkyvy v bocích, při kroku pravou nohou šikmo vpravo vpřed doprava, při kroku levou nohou doleva. Takto až do konce sloky.

Od 2. sloky se zařadí muži mezi ženy a vytvoří jedno velké společné kolo. Kolo se otáčí vpravo stranou dvěma kroky v taktu, ženy jako prve s mírným vysunováním boků vpravo a vlevo stranou. Muži bez výkyvů v bocích, dvěma kroky v každém taktu pravou a levou nohou. Našlapují přitom „opatrně“, zlehka a pružně. Při další sloce vytvoří jedna dvojice (žena a muž) bránu, kterou postupně procházejí všichni další tanečníci aniž by se pustili. Jakmile projdou všichni, musí se dvojice tvořící bránu přetočit pod spojenými pažemi. Nyní je celý kruh zády do středu a pokračuje v otáčení stejným krokem ve směru hodinových ručiček.

Při 3. sloce se kruh na jednom místě rozpůlí a vytvoří dva hady. Každý má svého vedoucího (jeden takto vytvořený řetěz vede žena, druhý muž). Oba dva řetězy postupují v různých křivkách proti sobě a vytvářejí malebné obrazce. Postupně se každý řetěz zatáčí do spirály. Jakmile je spirála uzavřena, pustí se a jucháním ukončí kola a reje.

Tančí členové souboru Vostopovčáci z Ostopovic jako v B. 9 a B. 10, hraje Hájek z Ostopovic jako v B. 9.