Zřizovatel:

B. 16 OJ NA KRAKOVSKÝM MOSTĚ Z OŘECHOVA A TIKOVIC

Allegretto

Oj, na krakovským mostě
hrály děvčátka v kostke,
oj, hrály, hrály, hrály,
až jim maměnky lály.

Nelé, matičko, nelé,
pojede tady milé,
na pěkným vraným koni,
šavlička mu zazvoní.

Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě, CH zády do středu, D čelem. Navzájem jsou spojeni dvěma šátečky v předpažení dolů.
1. – 3. takt: Dvojice postoupí za D třemi valčíkovými kroky s kmihy paží se šátky vždy ve směru nohy výkročné. CH vykročí levou nohou šikmo vlevo vpřed, D pravou nohou šikmo vpravo vzad, kmih pažemi se šátky dolním obloukem podle CH doleva. V dalším taktu opačným směrem.
4. – 6. takt =1.-3. takt, ale zpět za CH, vykračuje opačná noha, kmih spojenými pažemi se šátky spodním obloukem podle CH doprava.
7. – 9. takt: Dvojice se jednou podtáčí na místě 9 drobnými krůčky (v každém taktu 3), CH vykročí levou, D pravou nohou. Spojené paže přitom začínají kmihem spodním obloukem podle CH doleva, upažením přecházejí do vzpažení a pak upažením a spodním obloukem podle CH doprava do původní polohy.
10. – 12. takt = 7.-9. takt, ale naopak a vykračuje opačná noha.
Spojené paže se šátky opisují kruh opačným směrem.
Takto se hraje a zpívá až do konce písně. Tentýž tanec možno tančit i v postavení bokem do kruhu, CH levým, D pravým anebo volně v rozptylu po celé taneční ploše, CH levým, D pravým bokem do středu.

Tančí a hrají jako v A. 23, zpívají Věra Doležalová (1936) a Ranata Slepičková (1953).