Zřizovatel:

B. 15 HOLÓBEK VRKÁ (HOLÓBEK) Z OŘECHOVA A TIKOVIC

Allegretto

Holóbek vrká, žežulka kuká,
aj, v lese na buku,

copak tam děláš, můj z nejmilejší,
v zeleným lesíku.

Tančí dvojice smíšené po kruhu, čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. CH i D založí levou ruku v bok, ve které volně drží pravou ruku svého protějšku (starodávné držení).

1.-4. takt: Dvojice postupuje přísunnými kroky s natáčením v lichých taktech zevnitř kruhu, v sudých taktech dovnitř kruhu, podobně jako u střelického rédováku (B.12). CH vykročí pra­vou nohou šikmo vpravo vpřed, D vykročí levou nohou šikmo vlevo vzad.

5. – 7. takt: Dvojice se otáčí třemi valčíkovými kroky vpřed po kruhu.

8. – 11. takt: Jako 1.-4. takt, ale s natáčením doleva a zpět. Vykračuje opačná noha.

12. – 13. takt: Dvojice se otočí dvěma valčíkovými kroky jednou kolem doleva, CH vykročí levou, D pravou nohou.

14. takt: CH se zastaví levým bokem do středu, uvolní D pravou rukou. D se podtočí jedním valčíkovým krokem o 360° doleva pod spojenými zvednutými pažemi (CH levou, D pravou).

Pozn.: Dvojice by měly tančit stále stejným směrem (proti hodinovým ručičkám). Některé starší dvojice však nezvládly závěrečnou valčíkovou otáčku o 360° doleva a s podtočením D na místě. V tom případě při dalším opakování tance tančí pozpátku (ve směru hodinových ručiček).

Tančí a hrají jako v A. 23, zpívá Renata Slepičková (1953).