• English

Zřizovatel:

B. 10 MUŽSKÉ KOLO Z OSTOPOVIC

Allegretto

V pondělí na jarmark půjdem,
v úterý ještě tam budem,
ve středu z jarmarku,
a ve čtvrtek do hospody, do šenku.

A v pátek hojasa, hoja,
Hanačka musí být moja,
hopsa s ňó pod střešňó,
spadl sem tam i s Hanačkó neščasnó.

Co sem se u vokna nastál,
studenej voděnky naptal,
nedala, nedala,
eště na mě zlýho čokla poslala.

Někdy si vytvořili muži vlastní kolo. Postavili se před hudbu nebo jen sami mezi sebou si zazpívali bez hudebního doprovodu 1. sloku taneční písně. např. „V pondělí na jarmak půjdem“, přená­šením váhy těla z nohy na nohu, s přídupy, potlesky do dlaní a gesty doprovázeli zpěv. Ke konci 1. sloky se již začali formovat do kola.

2. sloka:

Ve stoji čelem do knihu se uchopí navzájem za plece, jeden shora, druhý zdola a v taktech 1.- 6. přenášejí v mírném stoji rozkročném váhu těla v lichých taktech na pravou nohu (a) s dalším hmitem na téže noze (b), v sudých taktech na levou.

7. takt – a: Krok levou nohou křížem přes pravou.
b: Krok pravou nohou vpravo stranou.

8. takt – a: Levá noha přikročí k pravé noze.
b: Výdrž ve stoji.

9. – 10. takt = 7.-8. takt, ale opačným směrem a opačnou nohou.

11. – 13. takt: Kolo se otáčí doprava kříženým krokem levou vpředu před pravou (a) a krokem pravou nohou vpravo stranou (b).

14. takt – a: Přikročením levé nohy k pravé stoj spojný.
b: Výdrž.

15. – 22. takt = 7. – 14. taktu.

3. sloka

Tančí se s malou obměnou stejným směrem a stejnýma nohama.

1. – 6. takt: Muži při přenášení váhy těla ve 2. době taktu přikračují druhou nohou mírně k noze výkročné.

15. – 22. takt: Otáčejí se doprava výskoky odrazem snožmo (v každém taktu dva výskoky). V posledním taktu doskočí na a) do stoje spojného, b) výdrž.
V závěru kola zavýsknou.

Tančí členové souboru Vostopovčáci z Ostopovic František Březina (1942), Petr Drábik (1949), Jaromír Dresler (1952), Vladimír Folta (1954), Jaroslav Havlík (1952), Zdeněk Kolář (1937), František Pacal (1939), Jiří Pazourek (1940) a Ludvík Sláma (1945), hraje Hájek z Ostopovic jako v B. 9.