• English

Zřizovatel:

B. 3 KOVÁŘSKÁ ZE ŠLAPANIC

Allegretto

Dýmej, dýmej, kováříčku,
dýmej, dýmej, dýmej, kováříčku, dýmej.
Tralalala….

Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě, CH pravým, D levým bokem do středu. CH klek na pravé koleno, levá opřena chodidlem o zem. Levá pěst opřena malíkovou částí o levé koleno. Pravá pěst připravena k úderu. D ve stoji čelem proti CH drží oběma rukama rozložený bílý šátek za horní okraj.

1. – 8. takt: CH „kuje“, D „dmýchá do ohně“. V každém taktu a) CH rozmachem pravé pěsti úder na levou pěst a ihned spodním obloukem příprava k dalšímu úderu. D v každém taktu a) mávne šátkem shora dolů a v b) zvedne ruce se šátkem do původní polohy. Takto oba až do konce 8. taktu.

9. – 16. takt: CH vstane, uchopí se s D ke kolovému tanci a tančí s D po kruhu polku. CH vykročí obvykle levou nohou vpřed, D pravou nohou vzad. Držení ke kolovému tanci zavřené, spoje­né paže i se šátkem směřují do středu kruhu.

Tančí a hrají členové souboru Vrčka ze Šlapanic u Brna Petr Brunclík (1969) a Marie Dvořáková (1977), Pavel Kepák (1976) a Marie Drlíková (1980), Tomáš Kellner (1977) a Sabina Láčíková (1977), Jiří Valeš (1977) a Hana Mazálková (1979), muzika jako v B. 1.