Zřizovatel:

B. 2 BUBLAVÁ ZE ŠLAPANIC A PRACE

Allegretto

Ještě mě nemáš, hopaj, šupaj,
ještě mě neznáš, hopaj, šup.
Až ty mě budeš mít, potom se budeš mít.

Tančí dvojice smíšené, v držení ke kolovému tanci zavřeném, CH levým, D pravým bokem do středu. Spojené paže volně napjaty do středu kruhu.

1. – 2. takt: Valčík – CH vykročí pravou nohou vpřed, D levou nohou vzad.

3. – 6. takt: Dvojice se otočí v každém taktu jedním krokem obkročáku poskočného.

7. – 11. takt =1.-6. takt. V posledním taktu dokročí nohou výkročnou na zem a přikročí k ní druhou nohou na a), na b), c) výdrž.

12. – 15. takt: Valčík.

16.- 26. takt = 1. – 11. takt.

Pozn.: Jde o mateník (tanec se střídavým taktem).

Obkročák poskočný se provádí tak, že na první dobu taktu se nakročí na nohu výkročnou, poskočí se na ní a dopadne opět zpět na přední část chodidla ve druhé části taktu.

Tančí a hrají členové souboru Vrčka ze Šlapanic u Brna Václav Jašek (1976) a Lenka Střelcová (1978), Tomáš Kellner (1977) a Sabina Láčíková (1977), Pavel Kepák (1976) a Marie Drlíková (1980), Ladislav Pojzl (1973) a Hana Hloušková (1976), muzika jako v B. 1.