• English

Zřizovatel:

B. 4 LIŠKA V JAMĚ ZE ŠLAPANIC

Con moto

Liška v jamě kóká na mě,
ach, běda mě přeběda mě,
skočí na mě. La-la-la….

Tančí dvojice smíšené po kruhu, v držení ke kolovému tanci zavřeném, CH zády do středu. Spojené paže volně napjaty ve směru tance vpřed po kruhu.

1. – 4. takt: 4 kolébavé přísunné kroky vpřed po kruhu, CH vykročí levou, D pravou nohou. Spojené paže při každém kroku kmih zdola nahoru a zpět.

5. – 8. takt: Dvojice postoupí 8 cvalovými krůčky vpřed po kruhu (v taktu 2). CH vykročí levou, D pravou nohou, špička nohou vytočena mírně zevnitř. Posledním cvalovým krůčkem dvojice zastaví.

9. – 16. takt: Polka vpřed po kruhu, CH vykročí levou, D pravou nohou.

Tančí a hrají členové souboru Vrčka ze Šlapanic u Brna Jiří Dvořák (1978) a Veronika Vlkojanová (1976), Jan Karmazín (1979) a Kateřina Tomanová (1978), Jiří Valeš (1977) a Hana Mazálková (1979), muzika jako v B. 1.