Zřizovatel:

B. 9 ŽENSKÉ KOLO Z OSTOPOVIC

Con moto

Málo nás, málo, málo, maličko,
uděláme si malé kolečko.
Hoja, hoja, hojaja, teče voda kalná,
hoja, hoja, hojaja, teče voda z hor, teče voda z hor.

Až nás bude víc, půjdem do Střelic,
budem tam míti chlapců na tisíc.
Hoja, hoja …

Když sme tam přišli, tak nás vítali,
až jim klobóčky s hlavy padaly.
Hoja, hoja …

Moderato

Aj, hore, aj, dole vod Brna se mračí,
jak se mně líbijó Jeníčkove voči.
Aj, ve voči černý, bévaly ste věrný,
bévaly ste a už néste, vy ste falešný.

Aj hore, aj dole vod Brna se bléská,
jak se Jeníčkovi po Andulce stéská.
Ne tak po Andulce, jak po její lásce,
když sme spolu sedávali v tej naší zahrádce.

Con moto

Sviť měsíčku, do světnice,
kde majó zelený vokenice,
sviť, měsíčku, do světnice,
kde majó zelený vokenice.

U Sedláků, tam je mají,
chodijó tam chlapci načesaní,
u Sedláků, tam je mají,
chodijó tam chlapci načesaní.

Ženská kola z Ostopovic se tančívala o přestávce u muziky. Hudba je doprovázela jen zcela výjimečně. Většinou se tančívala jen za zpěvu.

1. kolo („Málo nás, málo“)

Kolo na uvedenou píseň bývalo zahajovacím kolem. Začínaly 2 – 3 ženy jako při dětské hře Na konopky. Uchopily se za ruce a chodíce obyčejnými kroky kolem taneční místnosti zpívaly uvedenou taneční píseň. Na refrén …hoja, hoja, hojajá se natočily bokem do směru tance po kruhu a cvalovými kroky (2 v taktu) se otáčely v neuzavřeném kole vpravo stranou. V závěru písně se k nim připojí jedna, dvě, tři (libovolný počet žen). Takto se postupně připojují další a další ženy až jsou všechny zapojeny do tance. Zprvu se chodí v neuzavřeném kole, ale jakmile je tanečnic v kole více, kolo se uzavře a otáčejí se všechny v uzavřeném kru­hu. Při obyčejných krocích v 1. části jsou spojené paže buď v klidu, nebo jimi ženy mírně pohybují na a) vpřed (při kroku pravou nohou), na b) vzad (při kroku levou nohou).

2. kolo („Aj hore, aj dole, vod Brna se mračí“)

1. takt – a: Při zpěvu první sloky se kolo otáčí volnou chůzí vpravo kolem. Na 1. dobu každého taktu nakročí ženy pravou nohou šikmo vpravo zevnitř kruhu, váha těla se přenese na pravou nohu, pravé boky se vysunou doprava.
b: Podobně krok levou nohou šikmo vlevo vpřed, přenesení váhy těla na levou nohu a vysunutí levého boku vlevo stranou. Spojené paže v mírném odpažení se nepatrně pohupují ve směru kroku.

Při drahé sloce se kolo otevře u ženy, která zahajovala na začátku tanec. Ta pak zatáčí za sebou volně kolo do spirály. Po několika taktech se otočí do protisměru a vykračujíce opět pravou nohou zpětným pohybem rozvíjejí spirálu. Znovu se uchopí za ruce a pokračují v otáčení kola opačným směrem – doleva.

3. kolo („Sviť měsíčku do světnice“)

Při první sloce další písně se otáčí kolo valčíkovými kroky s vytáčením při drahé a třetí době každého taktu opačným směrem.

1. takt – a: Ženy nakročí pravou nohou šikmo vpravo vpřed (v po­stavení čelem do kruhu), držení v mírném odpažení. Kmih spojenými pažemi dovnitř.
b: Přikročení levé nohy k noze pravé, výpon, natočení na přední části chodidla, k němuž se připojí i noha pravá natoče­na asi o 40° nalevo vpříč.
c: Přešlap na pravou nohu na místě, dokončení kmihu spoje­ných paží vpřed.

2. takt – a: Levá noha zakročí šikmo vpravo vzad za pravou nohu, kmih spojených paží vzad.
b: Přísun pravé nohy k noze levé s nadnesením do výponu a s natočením o 45° doprava.
c: Přešlap na levou nohu s dokončením obratu doprava. Nohy poklesnou téměř na celá chodidla, spojené paže dokončují kmih vzad. Liché takty = 1. takt; sudé takty = 2. takt.

Mezi jednotlivými koly se obvykle výská, stejně jako v závěru.

Pozn.: Někdy navazují ještě kola rychlou chůzí a cvalem s písněmi, vyzývajícími hudbu ke hře do tance. Na to obvykle hudba začne hrát některý z kolových tanců.

Tančí členky souboru Vostopovčáci z Ostopovic Helena Bartáková (1951), Marie Březinová (1948), Hana Cendelínová (1948), Anna Havlíková (1928), Marie Kafoňková (1946), Vlasta Pacalová (1943) – vedoucí souboru, Ludmila Pazourková (1943), Hana Polínková (1954), Marie Sojková (1942) a Marie Šmídková (1948), hraje muzika Hájek z Ostopovic ve složení Kateřina Fukanová (1971) prim, Radka Havlíková (1973) 2. housle, Jana Kuklová (1972) housle-kontr a Barbora Slámová (1973) kontrabas.