Zřizovatel:

B. 8 VLÁČITÁ (PŘIKLEKAVÁ) Z KUŘIMI

Moderato

Vranovské kostelíčku,
vranovské kostelíčku,

stojíš na pěkným kopečku,
stojíš na pěkným kopečku.

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Drží se za obě ruce v pokrčení předpažmo, pravá ruka D hřbetem vzhůru. Dvojice postupují vpřed po kruhu (D couvá) přiklekavým krokem přísunným, podobným poněkud zavádkovému kroku z Krumvíře (viz 3. část VII. dílu tohoto programu, tanec I. 1).

1. takt – a: CH vykročí pravou nohou šikmo vpravo vpřed, D levou šikmo vlevo vzad. Noha v koleně mírně povolena.
b: CH přikročí levou, D pravou nohou k noze výkročné a nadnesou se do výponu.
c: CH i D podřep („přikleknutí“).

2. takt = 1. takt, ale opačnou nohou podle CH šikmo vlevo vpřed. Pohyby taktů 1. – 2. se pohybují až do konce tance. Tanečníci mohou při tanci zpívat nebo zpívá zpěvák při hudbě.

Tančí Komíňáci z Brna-Komína jako v A. 16, hrají Brněnští gajdoši z Brna jako v A. 7, zpívá Bohuslav Polák (1956).