Zřizovatel:

B. 6 PANTALONE ZE ŠLAPANIC

Allegretto

Já mám nový pantalóne, tatík mně je kópil,
abech chodil s děvčatama, hezke se v nich krótil.
No, podívé, jak so já pěkňóčké,
no, podívé, jak so já pěkné.

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem do středu, držení ke kolovému tanci polootevřené. Spojené paže volně napjaty do středu kruhu.

1. – 4. takt: Dvojice postupuje v 1. – 3. taktu přímo do středu kroky vyšlapávané mazurky (viz. B. 5), vykročí vnější noha (v kaž­dém taktu 3 kroky). Ve 4. taktu se dvojice otočí třemi kroky vyšlapávané mazurky o 180°, CH couvá.

5. – 8. takt =1.-4. takt. ale zpět na svá místa po obvodu kruhu. Dvojice se v posledním taktu postaví čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu, oba ruce v bok.

9. takt: Vzájemná poklona hlavou i trupem.

10. takt: Vzpřim.

11. – 12. takt: Dvojice se uchopí navzájem za pravé ruce ve skrčení připažmo a zatočí se dvěma kroky vyšlapávané mazurky o 180° doprava, vykročí pravá noha (vymění si místa).

13. – 16. takt = 9.-12. takt, ale zátočka se provede doleva za levé ruce, vykročí levá noha. Dvojice skončí v postavení proti sobě, CH zády do středu, držení za obě ruce, paže volně napjaty ve směru tance do kruhu.

17. – 18. takt: Dvojice postoupí dvěma přísunnými kroky (v kaž­dém taktu jeden), proveden v 1. době taktu, současně kmih spojenými pažemi zdola nahoru (ve 2. a 3. době taktu výdrž ve stoji).

19. – 20. takt: CH a D se otočí šesti kroky o 360° doleva, CH couvá a vykročí levou nohou vzad. D vykročí pravou nohou vpřed.

21. – 24. takt = 17. – 20. takt.

25. – 27. takt: CH v postavení zády do středu, D čelem, držení ke kolovému tanci zavřené, spojené paže volně napjaty ve směru tance vpřed po kruhu. Dvojice postoupí vpřed šesti cvalovými kroky (v každém taktu dva). Při cvalu spojené paže napřažený šikmo vzhůru.

28. takt: Dvojice třikrát zadupe na místě v polkovém rytmu, CH začíná levou, D pravou nohou.

29. – 32. takt = 25. – 28. takt. ale zpět po kruhu a opačnou nohou. Spojené paže napřaženy šikmo dolů.

33. – 48. takt: V kolovém držení zavřeném polka vpřed po kruhu. CH vykročí levou, D pravou nohou.

Tančí a hrají členové souboru Vrčka ze Šlapanic u Brna Tomáš Kellner (1977) a Sabina Láčíková (1977), Pavel Kepák (1976) a Marie Drlíková (1980), Ladislav Pojzl (1973) a Hana Hloušková (1976), Martin Vlkojan (1978) a Hana Drlíková (1979), muzika jako v B. 1.