• English

Zřizovatel:

A. 31 TETKA – TRHOVÁ Z KLOPOTOVIC

Tetka, kde dete, co to nesete,
škarbalečke za jehlečke,
chlapcom na gatě.

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené, spojené paže napjaty volně vpřed ve směru tance.
1. – 4. takt: Čtyřmi ráznými přísunnými kroky s pohyby napjatých paží nahoru a dolů při každém kroku přísunném tančí dvojice vpřed po kruhu, CH vykročí levou, D pravou nohou.
5. – 7. takt: Šesti krátkými kvapíkovými krůčky (v každém taktu dva) postupují dvojice stále týmž směrem po kruhu. Spojené paže v upažení.
8. takt: Kvapík se ukončí lehkým přídupem na místě, CH levou, D pravou nohou, v první době taktu.
9. – 16. takt: Polka, CH vykročí levou, D pravou nohou. Polka je živá, tančena s rozběhem, mírně houpavě a s nadnesením v poslední osmině taktu.

Tančí, hrají a zpívají členové souboru Kosíř z Kostelce na Hané Vladimír Synek st. (1956) a Ilona Synková (1959), muzika jako v A.8, zpívají Petr Čmelák (1963), Vojtěch Menšík (1969), Vladimír Stančík (1965), Petr Vytásek (1965), Markéta Hodanová (1971), Tamara Ošťádalová (1959) a Vladěna Pluháčková (1971).