Zřizovatel:

A. 26 ŠÁTEČEK (ČERVENÉ ŠÁTEČKU) Z TOVAČOVA

Červené šátečku, kolem se toč
kolem se toč, kolem se toč,
má mila se hněvá, já nevím proč,
já nevím proč, já nevím proč.
[: Tralalala lalala, tralala, lalala,
tralalala lalala, tralalala. :]

Jen se mně, má milá, dobře chové, dobře chové,
kópim ti šáteček kašmírové, kašmírové.

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě. CH levým, D pravým bokem do středu. Drží se za obě paže v předpažení dolů, spojené dvěma rovnoběžně uchopenými šátečky.
1. – 8. takt: Dvojice postoupí vpřed osmi valčíkovými kroky střídavě dovnitř a zevnitř kruhu (v lichých taktech vykročí CH levou, D pravou nohou do středu kruhu, v sudých taktech opačnou nohou ze středu kruhu). Spojené paže se šátky současně doprovázejí kroky kmihem zdola do středu kruhu (liché takty) a opačným směrem (sudé takty). Dvojice se pohybuje mírně vpřed po kruhu.
9. – 16. takt = 1. – 8. takt. ale zpět po kruhu (nyní CH couvá a D postupuje vpřed). Vykračuje stejná noha, pohyb pažemi se šátky jako prve.
17. takt: Dvojice se zastaví a podtočí se pod spojenými pažemi jedním valčíkovým krokem na místě dovnitř kruhu.
18. takt: Valčíkový krok do středu kruhu současně s kmihem spojených paží zdola do upažení dovnitř.
19. takt = 18. takt, ale na opačnou stranu a opačnýma nohama (zevnitř kruhu).
20. takt = 18. takt, valčíkový krok a pohyb paží do středu kruhu.
21. – 24. takt = 17. – 20. takt, ale na opačnou stranu a opačnou nohou.
17. – 24. takt se ještě jednou opakuje.
Při tanci se zpívalo.
Poznámka: Podle Ludmily Mátlové tanečníci na začátku podtáčky v 17. taktu dupnou. CH pravou, D levou nohou. Podobně na začátku 21. taktu opačnýma nohama.

Tančí, hrají a zpívají jako v A.23.