• English

Zřizovatel:

A. 30 TETKA – ŠKRK Z ANNÍNA A TOVAČOVAHop, škrk, Helena, tráva zelená,
a ti chlapci klopotovští só jak melena.

Ale ne všeci, enom nekeří,
keří mají za klobókem pávový peří.

Tančí se ve dvou řadách proti sobě, vzdálených osm kroků od sebe. Dvojice (CH a D) v postavení čelem proti sobě se uchopí jako ke kolovému tanci, držení zavřené. CH jsou otočeni levými, D pravými boky do středu, spojené paže jsou napjaty ve směru pohybu vpřed.
1. – 4. takt: Čtyři přísunné kroky vpřed s pohyby napjatých paží nahoru a dolů při každém kroku, CH vykročí levou, D pravou nohou.
5. – 8. takt: Drobnými lehkými přísunnými krůčky (kvapíkovými), v každém taktu dva, se dostanou dvojice na protější místo. V 8. taktu se zatočí půlkruhem napravo, takže CH jsou opět obráceni levými a D pravými boky do středu. Někdy CH místo otočení dvěma cvalovými kroky se odrazí jednou nohou od země a nízkým výskokem i zde se otočí o půl kola napravo a dopadnou do mírného stoje rozkročmo.
Celá první část se opakuje. Tančící se vracejí na svá místa.
9. – 12. takt: Osmi delšími lehkými kvapíkovými kroky dvojice přeběhnou („škrknó sebó“) na protější místo. V druhé době 12. taktu otočí se dvojice celým obratem vpravo a stojí opět obráceni CH levým, D pravým bokem do středu.
13. – 16. takt = 9. – 12. takt, dvojice se vracejí na svá místa. V poslední době 16. taktu opět celým obratem napravo ukončí v původním postavení nebo odtančí kvapíkovými kroky různými směry.

Tančí, hrají a zpívají členové souboru Kosíř z Kostelce na Hané Karel Bureš (1967) a Helena Burešová (1973), Petr Čmelák (1963) a Hana Čmeláková (1969), Vojtěch Menšík (1969) a Vladěna Pluháčková (1971), Petr Vytásek (1965) a Martina Kaštylová (1970), muzika jako v A. 8, zpívají Jaroslav Ošťádal (1954). Vladimír Stančík (1965), Markéta Hodanová (1971), Tamara Ošťádalová (1959) a Božena Režná (1959).