• English

Zřizovatel:

A. 24 MALENI Z ANNÍNA A TOVAČOVA

Malení, malení lestu šerokýho,
že nemá Hanačka galána žádnýho.
Šíl bech k vám, má milá, šak nesmím, šak nesmím,
zarůst mně chodníček ořeším, ořeším,
ořeší, malení vesekám, vesekám,
tebe tam, má milá, nenechám, nenechám.

Tančí se buď v kruhu nebo ve dvou řadách proti sobě. CH a D se postaví čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Uchopí se za pravé ruce dole, levé ruce v bok, hřbety vpřed.
1. – 3. takt: Tři přísunné kroky podle CH vlevo stranou (do středu kruhu), CH vykročí levou, D pravou nohou. Přísunné kroky jsou houpavé (z celého chodidla do výponu a zpět) a při každém kroku přísunném se pohybují paže spodním obloukem střídavě dovnitř a zevnitř. Ve 3. taktu výdrž ve výponu, paže výdrž uvnitř kruhu asi ve výši ramen.
4. – 5. takt: Dva přísunné kroky podle CH vpravo stranou (ze středu kruhu) s opačným pohybem paží. Ve 4. taktu výdrž ve výponu, paže výdrž zevnitř kruhu asi ve výši ramen.
6. – 10. takt = 1. – 5. takt.
Celá první část se opakuje, ale tančí se opačným směrem (začíná se zevnitř kruhu). V poslední době 10. taktu dvojice skončí v původním postavení, CH levým, D pravým bokem do středu, oba ruce v bok.
11. – 13. takt: Dvojice se pustí. CH i D ruce v bok. Šesti obyčejnými mírně houpavými kroky se každý otočí o 360° doprava do původního postavení. Vykročí pravá noha.
14. takt: Tři podupy na místě (pravá, levá, pravá noha).
15. – 17. takt = 11. – 13. takt, ale naopak, začíná levá noha.
18. takt: Každý tři potlesky do dlaní, pravá do levé (ruce vztyčeny kolmo vzhůru, palce k tělu).
19. -21. takt = 11. – 13. takt.
22. takt: třikrát na sebe oba zahrozí ukazováčkem pravé ruky.
23. – 26. takt: CH a D se postaví těsně vedle sebe pravými boky, CH i D položí pravou ruku na levý bok svého partnera a levou ruku si položí navzájem na pravou paži. V tomto postavení a držení se otočí na místě osmi poklusovými krůčky (nezvedat nohy) vpravo o 360°, vykročí pravá noha. Při posledním kroku se pustí a odstoupí od sebe a ukončí v postoji obličejem proti sobě v mírném výponu, ruce v bok.

Tančí, hrají a zpívají jako v A.23.