Zřizovatel:

A. 25 STODOLENKA (OBIHAVÁ) Z ANNÍNA A TOVAČOVA


Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Podají si pravé ruce, paže napjaty ve výši pasu, levé ruce v bok, hřbety vpřed.
1. – 8. takt: Šestnácti drobnými poklusovými kroky běží CH vpřed, D couvá, oba vykračují pravou nohou. Nohy se při poklusu nezvedají, tančí se při zemi a zlehka se našlapuje na přední část chodidla.
9. – 16. takt = 1. – 8. takt, tančí se buď stále vpřed nebo dvojice couvá (D tančí nyní kupředu, CH vzad), vykračuje opět pravá noha.
17. – 24. takt: Hned na první dobu 17. taktu klekne CH na pravé koleno, ruce v bok, hlava vztyčena. D oběhne šestnácti poklusovými krůčky dvakrát kolem něho. Vykročí pravou nohou a při obíhání je stále otočena levým loktem k CH, oba se na sebe stále dívají. D tančí při zemi, nohy se nezvedají.
25. – 32. takt = 17. – 24. takt, nyní však poklekne D a CH obíhá okolo ní, natočen levým loktem k ní. Vykračuje rovněž pravou nohou. Na druhou dobu posledního taktu D rychle vstane, tanečníci si podají pravé ruce a tančí další sloku písně. Při tanci se zpívá.

Tančí, hrají a zpívají jako v A.23.