Zřizovatel:

A. 29 KALAMAJKA Z TOVAČOVA

Tančí dvojice smíšené v postavení čelem proti sobě, CH zády do středu, D čelem. CH uchopí pravou rukou v připažení levou ruku D. Druhé ruce v bok. hřbety vpřed.
1. takt: Jeden mírně poskočný přeměnný krok podle CH vlevo stranou, CH vykročí levou, D pravou nohou.
2. takt: Jeden mírně poskočný přeměnný krok CH pravou nohou s otočením o 180° doleva, D levou nohou s otočením doprava o 180° (jsou nyní natočeni zády k sobě).
3. – 4. takt: D ve stoji na levé noze čtyři poklepy pravou nohou, CH na pravé čtyři poklepy levou k noze stojné (vnitřní strana přiklepávající nohy se dotýká vnitřní strany nohy stojné).
5. – 8. takt = 1. – 4. takt, ale opačně, zpět na svá místa. V 5. taktu D vykročí pravou nohou vpravo stranou, CH levou vlevo stranou. V 6. taktu D vykročí levou nohou vlevo stranou s otočením o 180° doleva, CH pravou s otočením o 180° doprava. V 7. – 8. taktu přiklepává D čtyřikrát pravou nohou k noze levé, CH levou nohou k noze pravé (čelem proti sobě).
Přiklepávání ve 3. a 4. a 7. a 8. taktu je ostře břinkavé, pata jedné nohy naráží prudce o patu nohy druhé. Noha stojná se při těchto kalamajkových poklepech lehce nadnáší na špičce do výponu.
9. – 16. takt: Dvojice v postavení čelem proti sobě se uchopí ke kolovému tanci, ale mírně odvrácena od sebe (držení polootevřené). Spojené vnější paže jsou volně napjaty ve směru tance vpřed po kruhu. Dvojice postupuje až do konce 16. taktu polkovými kroky, lehce houpavě provedenými, s poskokem na noze výkročné v poslední osmině taktu vpřed po kruhu, v lichých taktech vykračuje vnější noha (CH levou, D pravou), v sudých taktech opačná (vnitřní) noha. Při vykročení vždy noha výkročná přidupne.

Tančí a hrají členové souboru Kosíř z Kostelce na Hané Karel Bureš (1967) a Helena Burešová (1973), Petr Čmelák (1963) a Hana Čmeláková (1969), Vojtěch Menšík (1969) a Jitka Vykopalová (1961), Vladimír Synek st. (1956) a Božena Režná (1959), Jiří Weiss (1962) a Jarmila Weissová (1960), muzika jako v A. 8.