Zřizovatel:

B. 23 ZA TÓ (POLKA MAZURKA) Z KOJETÍNA

Tančí dvojice po kruhu, CH uvnitř, D vně v držení ke kolovému tanci polootevřeném. Spojené paže volně napjaty ve směru tance po kruhu.
1. takt – a: CH vykročí levou, D pravou nohou vpřed, Při kroku noha důrazně přidupne celou délkou chodidla, přední část nohy míří vpřed.
b: CH se nadnese na přední části nohy a současně vytočí patu levé nohy, která dopadne na zem směrem zevnitř celým chodidlem. D totéž opačnou nohou naopak.
c: Opět nadnesením do výponu se zadní část nohy vytočí dovnitř u CH napravo a celou šlapkou dopadne na zem. U D nalevo. V jednom taktu jsou v každé době přídupy různé síly: na a) nejsilnější, v b) a c) s menším důrazem.
2. takt = 1. takt, ale začínají vnitřní nohy, CH pravou a D levou nohou. Vše jako v 1. taktu, ale naopak.
3. – 4. takt = 1. – 2. takt.
Pohyby taktů 1. – 2. se opakují až do konce tance. Nohy jsou v kolenou uvolněny, aby se dobře přidupávalo. Pohledem směřují všichni po celou dobu vpřed. Jakmile hudba přestane hrát. ukončí všichni CH třemi silnými přídupy: „Hep, hep, hep.“ Také se stávalo, že některý pár vyhodil D do výše a dupalo se někdy při tanci tak silně, až se celá hospoda třásla. Při vytáčení paty se vytáčely i kyčle.

Tančí a hrají členové souboru Mánes z Prostějova Vladimír Vondra (1961) a Irena Lachmanová (1951), Petr Vysloužil ml. (1977) a Andrea Matušková (1973), muzika jako v A.1.