Zřizovatel:

B. 22 HULÁŇ Z KOJETÍNA

Huláň na Kojetínsku má 2 části. Jednak otáčení dvojice v kolovém držení zavřeném obkročákovými kroky se zhoupnutím do výponu v třídobém taktu (v každém taktu 1 krok). Dvojice se při tomto obkročáku otáčejí napravo nebo nalevo. Začíná se volným, pohodlným tempem, které se ponenáhlu zrychluje, až místo obkročáku s nadnesením se začnou odlepovat od země a namísto našlápnutí naskakovat. Muzikanti vycítili, kdy tanečníci již nemohli, a na odpočinutí zahráli druhou část, které se říkalo „promenáda“ nebo „paráda“. K ní dali dohru, při které si všichni popěvovali jen „tralala..“ (viz v notopisu takty 17-32). V úvodní části melodie podložené textem se pak tančíval vlastní huláň. Někdy si tanečníci obě části přehodili a tančili promenádu hned od počátku na první část nápěvu.
Držení ke kolovému tanci polootevřené, CH zády do středu, spojené paže volně napjaty ve směru tanci vpřed po kruhu.
1. – 8. takt: Tanečníci postupují vpřed 8 houpavými přeměnnými kroky (v každém taktu 1). V lichých taktech vykročí vnitřníma nohama, v sudých taktech vykračují vnější nohy.
9. – 12. takt: Dvojice se otáčí houpavým obkročákem vpravo kolem, v každém taktu 2 kroky, CH vykročí pravou nohou vzad, D levou. V závěru 12. taktu se zastaví.
13. – 16. takt: Jako 9. – 12. takt, ale dvojice se otáčí doleva, vykračuje stejná noha.

Tančí a hrají členové souboru Mánes z Prostějova Vladimír Vondra (1961) a Irena Lachmanová (1951), muzika jako v A.1, ale bez J. Řehánkové, E. Müllerové a M. Přikryla.