Zřizovatel:

B. 21 ZA VODÓ („OTEVŘENÉ“ VALČÍK) Z KOJETÍNA


Za vodó, za vodó, za vodičkó
hrála si má milá s holobičkó,
hrála si má milá s černym orlem,
vdé ty se, Andulko, s Pánem Bohem.

Já se ti ožením, ani nezvíš,
ani nezvíš, ani nezvíš,
šak ty me ohlášek nezastavíš,
ne- a ne- a nezastavíš.

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, držení za vnitřní ruce v mírném odpažení. Vnější ruce v bok (hřbety vpřed).
1. takt: Jeden valčíkový krok vpřed po kruhu, vykročí vnitřní nohy (CH pravou, D levou) s natočením trupu dovnitř (CH napravo, D nalevo). Valčíkový krok je proveden s nadnese­ním na b) do výponu a s poklesem na celá chodidla v c). Spojené paže současně přecházejí spodním obloukem zpředu dozadu. Tím usměrní i natočení obou tanečníků včetně hlavy.
2. takt: Jeden houpavý valčíkový krok vnější nohou vpřed (CH levou, D pravou) s natočením zevnitř. Spojené paže pozvolna přecházejí spodním obloukem dopředu.
3. – 4. takt: 2 valčíkovými kroky se oba podtočí pod vyšvihnutými spojenými pažemi směrem nazad. Vykročí opět vnitřní noha. Pohyby taktů 1. – 4. se opakují po celý tanec. Při podtáčení se dvojice jen zcela nenápadně posunou vpřed.

Tančí, hrají a zpívají jako v B. 16.