Zřizovatel:

B. 19 ŘETĚZOVÁ ŠOTYŠKA Z KOJETÍNA

Jednó, dvakrát nakročím,
potřetí se dokolečka zatočím,
jednó dvakrát nakročím,
potřetí se dokolečka zatočím.

Tančí dvojice smíšené po knihu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu kruhu. Drží se za pravé ruce před tělem ve výši prsou. Levé ruce v bok. U řetězové šotyšky se postupuje jako u řetězu z české besedy. Ti, kteří jsou obráceni levými boky do středu (CH), postupují vpřed proti hodinovým ručičkám, kteří jsou obráceni pravými boky (D), opačným směrem. Při setkání si podají ruce a zatočí se spolu.
1. takt – a1: Oba lehkým dotykem stoj přednožný pravou, váha těla spočívá na levé noze, pravá se jen zlehka dotkne přední částí země vpředu před levou nohou.
a2: Oba stoj únožný pravou nohou, noha se jen lehce dotkne země vpravo stranou.
b1: Pravá noha se vrátí do stoje přednožného pravou nohou jako v a).
b2 = a2.
2. takt – a1: Jako v 1. taktu a1), oba stoj přednožný pravou nohou.
a2: Stoj únožný pravou nohou.
b: Oba lehkým přísunem pravé stoj spatný, váha těla na obou chodidlech.
3. takt – a: CH se zavěsí s D za pravé lokty a zatočí se hopsavým polkovým krokem o půl kola (vymění si spolu místa a ukončí obráceni obličejem tím směrem, kterým začínali – vykročí pravá noha). CH má nyní před sebou D z dvojice, kterou měl za sebou.
b: Nové protějšky se nyní zavěsí za levé lokty a zatočí se opět hopsavým polkovým krokem o půl kola, vykročí levá noha. Vymění si místa. Nepouštějí se. ale pokračují v hopsavých polkových krocích v dalším taktu:
4. takt: Dvojice se otočí ještě dvěma hopsavými polkovými kroky (pravou a levou nohou) o 360° vlevo kolem v závěsu za levé lokty. Na konci stojí dvojice s protějšky z počátku třetího taktu v postavení CH levým, D pravým bokem do středu. Uchopí se nyní za levé ruce, pravé v bok.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt, ale trojhran začíná levá noha a v řetězových zátočkách za lokty na začátku 7. taktu vykračuje vpřed při prvním hopsavém polkovém kroku levá noha. V závěru 8. taktu jsou dvojice na svých místech u svých původních protějšků.
Pohyby taktů 1. – 8. se opakují stále dokola.

Tančí, hrají a zpívají členové souboru Trnka z Vyškova Tomáš Daněk (1975) a Radka Daňková (1970), Radomír Kočí (1970) a Klára Andrlíková (1978), Bronislav Košťál (1979) a Dagmar Langerová (1952), Jan Navrátil (1979) a Gabriela Kellerová (1978), Petr Šebeček (1976) a Anna Jedličková (1976), Roman Žižlavský (1978) a Andrea Fischhofová (1973), muzika a zpěv jako v B.16.