Zřizovatel:

B. 24 HOŘELA LIPKA Z TOPOLAN

Hořela lipka, hořela,
pod ňó má milá seděla,
pod ňó má milá,
pod ňó má milá,
pod ňó má milá seděla.

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené, spojené paže volně napjaty ve směru tance po kruhu.
1. takt: Tři přísunné kroky podle CH vlevo stranou. CH vykročí levou, D pravou nohou. Na každou dobu jeden krok. Kroky jsou krátké, úsečné a doprovázejí je kmihy spojených paží nahoru a dolů a mírné pohupování v bocích. V poslední osmině přísun CH pravou. D levou nohou. Někdy je prove­den přídupem.
2. takt = 1. takt. ale opačným směrem a opačnou nohou.
3. – 4. takt = 1. – 2. takt. V závěru 2. taktu při přísunu nohy se přiklepne rázněji vnitřní stranou chodidla.
5. – 8. takt: Oba se zatočí 12 šlapákovými kroky jednou až dvakrát dokola. Současně postupují mírně vpřed. Kroky jsou klidné, krátké a otáčení ukončí v původním postavení. Spojené paže obvykle doprovázejí šlapákové kroky střídavými pohyby nahoru a dolů. Pohyby paží jsou krátké, spíše jen vychýlení z původní polohy. Takto se tančí až do konce nápěvu.

Tančí, hrají a zpívají jako v A.21.