• English

Zřizovatel:

B. 17 HULÁŇ Z KOJETÍNA

A měla sem já hulána a měla sem ho ráda,
a dale mně ho do sena a snědla mně ho kráva,
tralala…

Tančí dvojice smíšené v rozptylu po taneční ploše v držení ke kolovému tanci zavřeném. Začínají buď bokem do středu nebo CH zády a D čelem.
Tanec se netančil nikdy ani v určitém útvaru ani ve stálé figurální skladbě. Tančící se otáčeli obkročákovými kroky se zhoupnutím do výponu, volná noha současně unožena poníž, buďto doprava nebo doleva. Každým krokem se otočili o půl kola.
1. takt – a: CH vykročí levou, D pravou nohou, našlápnou celým chodidlem na zem.
b: Oba se nadnesou na přední části chodidla do výponu s pootočením doprava, druhá noha současně unoží poníž (asi 10 cm od země) a začne se pohybovat obloukem dopředu.
c: Spustí se z výponu na celé chodidlo s dalším dotočením doprava nebo doleva (podle toho otáčí-li se dvojice při obkro-čáku vpravo nebo vlevo).
2. takt: Obkročákový krok opačnou nohou.
Při obkročákových krocích se CH a D navzájem střídavě obkračují. CH v lichých taktech levou nohou pravou nohu D, D v sudých taktech levou nohou pravou nohu CH. Ovšem mohou vykročit i opačnýma nohama.
Hudba ponenáhlu zrychluje tempo až do tempa velmi prudkého, kdy se nadnášení při obkročáku měnilo v poskok. Když už tančící nemohli rychlé tempo vydržet, přerušili otáčení, obrátili se směrem po kruhu a tančili přeměnnými kroky se zhoupnutím do výponu a s poklesnutím opět na celá chodidla vpřed ve směru napjatých paží. Muzikanti k tomu hráli zpravidla druhou část – posledních osm taktů (dohra bez textu).
Někdy si tančící upravili jednotlivé figury do určitého ustáleného sledu:
1. – 16. takt: Obkročák houpavý s nadnášením do výponu a s mírnými úklony stranou. Druhá noha pokrčuje únožmo.
17. – 22. takt: Dvojice postupuje přeměnně vpřed po kruhu v polootevřeném držení kroky sousedské, vykračuje vnitřní noha.
23. – 24. takt: Dvojice se otočí 2 kroky obkročáku houpavého. Posledních 8 taktů se ještě jednou opakuje. V závěru tance ve dvou taktech tanečník tanečnici zvedne a přehodí na druhou stranu do stoje na zemi.

Tančí, hrají a zpívají členové souboru Trnka z Vyškova Tomáš Daněk (1975) a Radka Daňková (1970), Jan Navrátil (1979) a Andrea Fischhofová (1973), Petr Šebeček (1976) a Gabriela Kellerová (1978), muzika jako v B.16, zpívají Dagmar Langerová (1952) a Petra Poláčková (1973).