B. 5 MAZURKA Z ÚJEZDU U BRNA

Melodie jako v A. 22. Tančí dvojice smíšené, v držení ke kolovému tanci polo-otevřeném, CH zády do středu. 1. – 3. takt: Dvojice postoupí třemi kroky vyšlapávané mazurky vpřed. Vykročí vnější noha. 4. takt: Dvojice se otočí jedním krokem vyšlapávané mazurky o 360° vlevo kolem. CH zakročí levou nohou za

Continue reading

B. 6 PANTALONE ZE ŠLAPANIC

Allegretto Já mám nový pantalóne, tatík mně je kópil, abech chodil s děvčatama, hezke se v nich krótil. No, podívé, jak so já pěkňóčké, no, podívé, jak so já pěkné. Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem do středu, držení ke kolovému tanci polootevřené. Spojené paže volně napjaty do středu kruhu.

Continue reading

B. 7 HULÁŇ Z ÚJEZDU U BRNA

Allegretto Měla sem já huláňa, měla sem ho ráda, dala sem ho do sena, sežrala ho kráva. Tralalalala…. Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené „v objetí“. 1. – 3. takt: Dvojice tančí obkročák houpavý – 2 kroky v taktu,

Continue reading

B. 8 VLÁČITÁ (PŘIKLEKAVÁ) Z KUŘIMI

Moderato Vranovské kostelíčku, vranovské kostelíčku, stojíš na pěkným kopečku, stojíš na pěkným kopečku. Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Drží se za obě ruce v pokrčení předpažmo, pravá ruka D hřbetem vzhůru. Dvojice postupují vpřed po kruhu (D couvá) přiklekavým krokem

Continue reading

B. 9 ŽENSKÉ KOLO Z OSTOPOVIC

Con moto Málo nás, málo, málo, maličko, uděláme si malé kolečko. Hoja, hoja, hojaja, teče voda kalná, hoja, hoja, hojaja, teče voda z hor, teče voda z hor. Až nás bude víc, půjdem do Střelic, budem tam míti chlapců na tisíc. Hoja, hoja … Když sme tam přišli, tak nás

Continue reading

B. 10 MUŽSKÉ KOLO Z OSTOPOVIC

Allegretto V pondělí na jarmark půjdem, v úterý ještě tam budem, ve středu z jarmarku, a ve čtvrtek do hospody, do šenku. A v pátek hojasa, hoja, Hanačka musí být moja, hopsa s ňó pod střešňó, spadl sem tam i s Hanačkó neščasnó. Co sem se u vokna nastál, studenej

Continue reading

B. 11 SMÍŠENÉ KOLO Z OSTOPOVIC

Con moto Vostopovský mládenci, vy máte modrý voči, jak se na vás podívám, podívám, srdce ve mně poskočí. Můj miléj má vočička modrý jak fijalička, von k nám nesmí chodívat, chodívat, zabraňuje mu matička. Ani ne tak matička, jak ta jeho sestřička, že pré su já chudobná, chudobná, pro jejího

Continue reading

B. 12 RÉDOVÁK ZE STŘELIC

Allegretto Réduj, holka, réduj, jak sem já rédoval, když sem já ze tebó do domu chodíval. Do domu chodíval pod vaše vokýnko, ťukal sem, klepal sem, votevři, Nanynko. Po předzpěvu taneční písně se uchopí dvojice ke kolovému tanci, držení zavřené, CH levým, D pravým bokem do středu. Spojené paže jsou

Continue reading

B. 13 ŠOTYŠKA Z PADOCHOVA

Allegretto CH zády, D čelem do středu. Spojené paže volně napjaty vpřed do směru tance po kruhu. takt: Dva houpavé přísunné kroky podle CH vlevo stranou. CH vykračuje levou, D pravou nohou. Spojené paže při každém kroku přísunném kmih zdola nahoru a zpět. takt: Dva houpavé kroky přísunné, podle CH

Continue reading

B. 14 TESAŘ Z BRNĚNSKA

Vivo Když sem byl tesařem, nosíval sem sekerečku za pasem, sekerečka železná a topůrko dřevěný, když sem chodil s tesařama dělat stavení. 1. variant Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH zády do středu, D čelem. Držení ke kolovému tanci zavřené. Spojené paže volně napjaty ve směru tance po kruhu. 1.

Continue reading