B. 15 HOLÓBEK VRKÁ (HOLÓBEK) Z OŘECHOVA A TIKOVIC

Allegretto Holóbek vrká, žežulka kuká, aj, v lese na buku, copak tam děláš, můj z nejmilejší, v zeleným lesíku. Tančí dvojice smíšené po kruhu, čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. CH i D založí levou ruku v bok, ve které volně drží pravou ruku svého protějšku

Continue reading

B. 16 OJ NA KRAKOVSKÝM MOSTĚ Z OŘECHOVA A TIKOVIC

Allegretto Oj, na krakovským mostě hrály děvčátka v kostke, oj, hrály, hrály, hrály, až jim maměnky lály. Nelé, matičko, nelé, pojede tady milé, na pěkným vraným koni, šavlička mu zazvoní. Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě, CH zády do středu, D čelem. Navzájem jsou spojeni dvěma šátečky v předpažení dolů.

Continue reading

B. 17 PANENKA Z OŘECHOVA A TIKOVIC

Allegretto Má panenko malička, seš jako laštovička, musela se’s narodit na svatýho Antoníčka. Má panenko maličká, te se mně tuze líbíš, zčervenáš jak růžička, zdaleka-li mě uvidíš. Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým bokem do středu. Uchopí se za pravé ruce ve vzpažení, levé v bok.

Continue reading

B. 18 STODOLENKA Z TIKOVIC

Allegretto Aj, za tó našó stodolenkó, aj, za tó našó stodoló, kvílela tam, plakala tam, aj, má panenka nade mnó. Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě po kruhu nebo v řadě, CH zády do středu, D čelem proti němu, ruce v bok. 1. – 3. takt: CH i D se

Continue reading

B. 19 OBŘADNÍ STÍNÁNÍ BERANA O HODECH V TROUBSKU

Allegretto Ta trébská dědina zarůstá vrbama, neni tam panenky, neni tam panenky se všema zubama. Ta tróbská dědina jak by se točila, neni tam panenky, neni tam panenky s modrejma vočima. Allegretto Ej, hode, hode, só, co vone nám přinesó? Přinesó nám novinečko, neštěstí, že bodó vodvádět pod třešní. Ty

Continue reading

B. 20 KOHÓTEK, SVATEBNÍ TANEC Z TROUBSKA

Allegretto Sedí holóbek na hambálko von si zavolá na našo Hanko. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, enom mě nepošlap. Před čepením nevěsty se v Troubsku tančí tanec kohótek. Tančí jej družičky, počínaje první družičkou, s nevěstou podle písně „Sedí kohótek na hambalko…“ Před muzikou jsou pouze družičky, nevěsta a

Continue reading

B. 21 KRÁLOVNIČKY Z TROUBSKA

Allegretto Na tu vojnu, vojničku, karabinu, šabličku, tu máš, tu máš, pane hétman, tu máš, proč nás, proč nás na tu vojnu dáváš. Bela za ňé mša svatá, slóžila ju děvčata, /:kerý, kerý, rychtářove céry. :/ Bele za ňé rekvíje, složily je při pivě /:kerý, kerý, rychtářove céry. :/ Březe

Continue reading

B. 22 PÍSMENY Z TROUBSKA

Allegretto Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v řadách čelem proti sobě, CH zády do středu. Ruce v bok. 1. – 2. takt: CH i D postupují vpravo stranou 4 houpavými krátký­mi přísunnými kroky, vykročí pravá noha (vzdalují se od sebe). 3. – 4. takt: Dvojice se vracejí zpět na

Continue reading

B. 23 PŠENKA Z TROUBSKA

Con moto Haj, husičky, ze pšeničky, haj, husičky, ze žita, lepší je ta malá holka, než-li je ta veliká. Ta malá se sama točí, a ta velká nemůže, ona čeká na chasníka, až jí chasník pomůže. Tančí dvojice smíšené po kruhu, levým bokem do středu. CH uvnitř, D po jeho

Continue reading

B. 24 SEKERA Z OŘECHOVA A TROUBSKA

Allegretto Se- a se- a sekera je má. Já do lesa nepojedu, já do lesa nepujdu, kdby na mě hajná přišel, on by mně vzal sekyru. Sekera je za dva zlatý a topůrko za tolar, dyby na mě hajnej přišel, von by mně to všechno vzal. Tančí dvojice smíšené čelem

Continue reading