B. 35 ŽENSKÉ KOLO A REJ Z PRACE

Píseň Sivá holubičko, kdes byla – 4/4 takt. Tančí dívky ve vázaném kruhu čelem dovnitř, drží se za ruce v odpažení. Moderato Sivá holubičko, kde’s byla, sivá holubičko, kde’s byla? Že’s to svoje popelavé peří, že’s to svoje popelavé peří ztratila? 1. sloka 1. – 4. takt: Kolo se otáčí

Continue reading

B. 36 ŽENSKÝ TANEC Z BLAŽOVIC

Allegretto Pletla věnec olivový, drobným jetelem, drobným jetelem proplétaný, proplétaný. Mezi rejovité tance dívek o přestávce u muziky za zpěvu příslušných písní patří i tanec Pásla husy z Blažovic. Dívky vytvoří v dvojstupu uprostřed sálu sudý počet dvojic. Liché dvojice mají na počátku tance obě ruce v bok, sudé se

Continue reading

B. 37 ŽENSKÝ HODOVÝ A OSTATKOVÝ REJ Z TVAROŽNÉ

Con moto Hody byly, hody bodó, hody tři dny trvaly, kdyby ještě tři dny byly, tak by sme se strhaly. Ach, vy milé ostatky, už vás taky dost mám, loni sem se nevdala, letos už se nevdám. Loni sem se mohla vdát, byla sem maličká, letos bych se vdávala, nemám

Continue reading

B. 38 HANÁCKÁ (BLATSKÁ) OD SLAVKOVA (REKONSTRUKCE)

Moderato Když milý Kristus Pán na nebe vstupoval, matičku svou milou na zemi zanechal. Synáčku můj milý, a já prosím tebe, rač mě sebou vzíti do věčného nebe. Tančí dvojice smíšené po kruhu, levým bokem do středu, D po pravici CH. Drží se za vnitřní ruce v připažení, vnější ruce

Continue reading

B. 39 HANÁCKÁ „NA TŘI KROKY“ Z BRNĚNSKA

Moderato Já na světě zarmócená ode všech sem opuštěná, nemám v světě žádného, kromě Jána svatého. Nemám kdo by orodoval, za mne bohu stížnost podal proti utrhačům zlým, bezbožným, nešlechetným. Jde o další druh hanácké z Brněnska, tančené podle Sušila rovněž na „svatou píseň“. Tančí dvojice smíšené po kruhu levým

Continue reading

B. 40 MAREFSKÁ I OD SLAVKOVA

Allegretto Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH zády, D čelem do středu. CH drží D oběma rukama v pase. D položí obě ruce zpředu na jeho ramena. Paže D se volně opírají shora o paže CH. 1. – 3. takt: Dvojice se otočí o jeden a půl kola vpravo třemi

Continue reading

B. 41 MAREFSKÁ II OD SLAVKOVA

Tančí se jako marefská I (B. 40), ale ve 4. taktu vždy přenese při výskoku D CH tanečnici s otočením o půl kola doprava do postavení jako na začátku tance. Tančí členové souboru Křenovák z Křenovic u Slavkova Milan Blažek (1974) a Ilona Plachetková (1960), Hanuš Mazel (1957) a Olga

Continue reading

B. 42 MAZURKA Z PRACE

Allegretto D.C. al FINE senza Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. CH uchopí levicí shora levici D předpažmo, hřbety obou rukou nahoře. Pravé ruce založeny v bok. 1. – 3. takt: Dvojice tančí prudkou vydupávanou mazurku vpřed: a: Vykročí pravá noha výdupem vpřed,

Continue reading

B. 43 TROJÁK I A II Z KORYČAN

Melodie jako v B. 40. Tančí dvojice smíšené po kruhu v držení ke kolovému tanci polootevřeném, CH uvnitř, D vně. Spojené paže směřují vpřed po kruhu. I. variant 1. takt – a: Poskok na místě na vnitřní noze, vnější se dotkne špičkou země šikmo zevnitř. b: Poskok na místě na

Continue reading

A. 1 VLÁČITÁ STARÁ (HANÁCKÁ) A CUPATÁ (UHERSKÁ) ZE ZÁBRDOVIC (REKONSTRUKCE)

Moderato Zahréte mně dokolečka, je tady má děvečka, zahréte mně do kola, do kola, je tady má milá. Zima velká, vítr fóká, a já stojím bez klobóka, vendi, milá, vendi ven, vendi ven, ať nemrznem pod voknem. Te’s nechtěla ven vejíti, se mnó slovo promluviti, proto sem já smutný byl,

Continue reading