A. 22 MAZURKA (LENDLER) Z TUŘAN

Allegretto Mazurka – lendler – sousedská z Tuřan se skládá z jednotli­vých figur, které mohou být libovolně kombinovány. Dobří taneč­níci vázali na sebe figury tak, že to vytvářelo ladný celek. Každá z figur se tančila nejméně ve čtyřech taktech (dbalo se frázování melodie). Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem

Continue reading

A. 23 MAZURKA Z TUŘAN PODLE A VYMAZALOVÉ

Allegretto Tančí dvojice smíšené, CH v postavení zády do středu, D čelem, držení jako ke kolovému tanci zavřené. 1. – 3. takt: CH i D postoupí třemi kroky vydupávané poskočné mazurky vpřed po kruhu, CH vykročí levou, D pravou nohou. 4. takt: Třemi krůčky se otočí dvojice o půl kola

Continue reading

A. 24 MAZURKA Z TUŘAN PODLE J. FRANCE

Melodie jako v A. 23 Tančí dvojice smíšené ve stejném postavení a držení jako v A.23. 1.-2. takt: Dva kroky vydupávané skočné mazurky vpřed, CH vykročí levou, D pravou nohou. 3.-4. takt: Dvojice se otočí na místě o 180° podle CH doleva (CH couvá) celkem pěti krůčky a s malým

Continue reading

A. 25 ŠOTYŠKA PROPLÉTANÁ Z TUŘAN

Allegretto Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu. Drží se za obě ruce vpředu křížem, pravé nahoře. 1. takt: Dva houpavé přísunné kroky s mírným pohupováním v bocích podle CH doleva (CH vykročí levou nohou, D pravou). 2. takt = 1. takt, ale naopak a

Continue reading

A. 26 ŠEVCOVSKÁ Z TUŘAN

Con moto Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě, CH zády do středu, D čelem. Držení ke kolovému tanci zavřené – „v objetí“. 1. – 4. takt: Dvojice tančí „valčíkovou polku“ s otáčením doprava. CH vykročí levou, D pravou nohou. 5. takt: CH klek na pravé koleno, levá noha opřena chodidlem

Continue reading

A. 27 ŠOTYŠKA PROPLÉTANÁ Z TUŘAN

Melodie a popis viz A. 25. Tančí skupina z Brna-Tuřan Roman Bouda (1974) a Marta Krajová (1977), Libor Hudeček (1971) a Hana Běloušková (1974), Michal Kosík (1973) a Markéta Čadová (1978), Antonín Marek (1970) a Ivana Kolečková (1969), Tomáš Purket (1977) a Dana Zbořilová (1977), Petr Vašek (1973) a Renata

Continue reading

A. 28 BRÁNY – TUNEL Z TUŘAN

Vivo D.C. al FINE senza Brána – „tunel“ se tančívala obvykle o hodech, o ostatcích, ale také i o obyčejných muzikách, když už byla nálada velmi veselá. Úvodem k bráně bývala polka, která se v Tuřanech zvláště nyní u mladé chasy tančívá valčíkovým způsobem (v každém taktu polky se otočí

Continue reading

A. 29 COFAVA Z LÍŠNĚ

Andante Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH levým, D pravým bokem do středu. Drží se za ruce vpředu křížem, pravé nahoře, překřížené paže ve výši ramen. Taneční držení se v jednotlivých dílech tance mění (viz popis). Tanec má celkem čtyři části. Každá část má svůj vlastní nápěv.

Continue reading

A. 30 DRNDAVÁ Z LÍŠNĚ

Moderato Hréte, hréte drndavěnko, já roztočím svó panenko, hréte, hréte drndavěnko, zahréte mně drndavó. Sólo, sólo hoděláte, a všeci nám zapleskáte, točte víno, točte pivo, deš nám hrajó drndavó. Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH zády, D čelem do středu. Držení ke kolovému tanci polootevřené. Spojené paže napjaty vpřed po

Continue reading

A. 31 DUPÁK Z LÍŠNĚ

Moderato K 1. – 16. taktu melodie patří text: Me si na děvčátko zaťukáme ťuk, ťuk, ťuk, ale na šuhájka zadupáme dup, dup, dup, me se proskočíme, me se zatočíme, me se zatočíme do kolečka hup, hup, hup! Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici

Continue reading