B. 25 U SEDLÁKA DOBŘE SLOUŽIT (SKOČNÁ) Z TROUBSKA

Allegretto Tančí trojice po kruhu, CH levým bokem do středu a dvě D čelem proti němu pravým bokem do středu. CH založí ruce v bok. D se drží za vnitřní ruce, vnější v bok. 1. takt -a: CH ve stoji na levé noze, pravá noha se dotkne patou země šikmo

Continue reading

B. 26 TANCE O DOŽINKU KOLEM ZLATÉ BABY Z OŘECHOVIČEK (REKONSTRUKCE)

Moderato Žni, můj srpečku zlatičký, nažni koníčkům travičky, koníčky bílé až na dvě míle šlapají s milým chodníčky, aj, chodníčky. Žni, můj srpečku, naposled, pšeničku, žito, aj oves, koníčky bílé až na dvě míle šlapají s milým chodníčky, aj, chodníčky. Con moto Měla sem já hulána, měla sem ho ráda,

Continue reading

B. 27 KOLA Z HLÍNY

Con moto U Brna louka široká, roste na ní tráva, roste na ní tráva, u Brna louka široká, roste na ní tráva vysoká. Teče voda zhora, čistá je jako já, točí se dokola okolo javora. Přišly tam na ni dvě panny, trávy zelené, trávy zelené, přišly tam na ni dvě

Continue reading

B. 28 MUŽSKÁ KOLA Z OMIC

Allegretto Ten pernštýnské zámek mezi horama, /:slíbilo nám hezký děvče, že pujde s nama.:/ A když sme tam přišle, paní nedala, že je holka eště mladá, abe čekala. Háj, háj , hájíčko, je nás maličko, až nás bude víc, půjdem do Střelic. Hujahuja, hujajá, teče voda kalná, hujahuja, hujajá, teče

Continue reading

B. 29 ŽENSKÁ KOLA Z OMIC

Allegretto Za stodolou je ječmínek, /:uvázala žena muže na řemínek.:/ Milá ženo, pusť mě z něho, neřeknu ti celý týden slova zlého. Nepustím ti, až z nedělka, aby’s věděl, darebáku, co je ženka. Allegretto Hlubočí, hlubočí, jak se ta voda točí, /:která nemá šohajíčka, ta ať do vody skočí.:/ Já

Continue reading

B. 30 ŠLAPÁNÍ KLOBOUKU O SVATBĚ V OMICÍCH

Vivo Jaká by to hamba byla, kdyby žena muže bila, jaká by to hamba byla, kdyby se jí dal. Žena muže bít nemůže, protože ho nepřemůže, jaká by to hamba byla, protože ho ráda má. Proč be koza netrkala, a dež vona rožke má, /:a Marjánka neskákala, dež vona Františka

Continue reading

B. 31 KUKANÁ I Z OMIC

Allegretto Nápěv tance je podložen textem „Boleslav, Boleslav, překrásný město…“. Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem u středu, D před CH. CH uchopí D zezadu oběma rukama za ramena, D ruce v bok. 1. takt: Dvojice postoupí krokem přísunným levou nohou vpřed s mírným natočením asi o 45° vlevo

Continue reading

B. 32 KUKANÁ II Z OMIC

Melodie jako v B. 31. Tančí čtyři dvojice smíšené v držení ke kolovému tanci zavřeném, čelem do středu – postavení do kříže. 1. – 2. takt: První a třetí dvojice si vymění čtyřmi cvalovými skoky (vykračuje vnější noha) místa. Při setkání si vyhýbají doprava. Na protějším místě se otočí posledním

Continue reading

B. 33 MAZURKA I Z OMIC

Allegretto Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Dvojice se uchopí vnitřníma rukama v pokrčení připažmo, vnější ruce v bok. 1. takt: Dvojice tančí jedním krokem vydupávané mazurky vpřed: a: vydup vnější nohou (výpad), b: přeskok na vnitřní nohu, která dopadne na místo kde

Continue reading

B. 34 MAZURKA II Z OMIC

Allegretto Naše husa chodí bosa, zábl jí to, byla rosa, naše husa chodí bosa, záblo jí to do nohou. Tančí a hrají jako v B. 31. Tančí dvojice smíšené po kruhu v držení polootevřeném, CH zády, D čelem do středu. Spojené vnější paže jsou volně napjaty do směru tance po

Continue reading