• English

Zřizovatel:

B.7 OTČENÁŠ ZE ZLATKOVA

Otče, otče, otče náš, otče náš,
má panenko, jak se máš.

Zdráva, zdráva, zdráva jsem, zdráva jsem,
když tě vidím, ráda jsem.

Tančí CH a D ve dvou soustředných kruzích, CH uvnitř zády do středu, D vně čelem proti CH.
1 . – 7 . takt: C H postupují polkovými kroky ve směru hodinových ručiček, D proti směru hodinových ručiček 7 polkovými kroky. Na začátku 1. taktu při p r v n ím polkovém kroku se CH i D otočí o půl kola vpravo a vykročí pravou nohou vpřed. Posledním polkovým krokem se CH i D otočí o 180° doleva.
8. – 14. takt: Při opakování nápěvu z 1. – 7. taktu se za zpěvu písně vracejí CH i D sedmi polkovými kroky zpět na svá místa. Posledním krokem se otočí čelem k sobě.
15. – 30. takt: Polka vpřed po kruhu v držení ke kolovému tanci zavřeném. CH vykročí obvykle levou, D pravou nohou.

Tančí a hrají jako v B. l .