• English

Zřizovatel:

B.13 KOHÓTEK Z KOZÁROVA

Tančí čtyři D v postavení do kříže čelem do středu, ruce v bok.
1. – 2 . takt: Tři krátké houpavé přísunné kroky do středu, vykročí pravá noha (na la,b až 2a). Na 2b pravá noha ještě jeden výkrok vpřed, ale bez přísunu (levá noha se opírá vzadu přední částí chodidla o zem).
3. takt: Dva delší odskoky nazad levou.
al : Odskok levou nazad.
a2: Pravá noha rychle přikročí k noze levé (vše je provedeno na přední části chodidla).
bl,2 : Druhý odskok levou nohou nazad, ale nedokončený:
bl : Odskok levou nohou vzad.
b2: Výdrž ve stoji na levé noze, pravá zůstává vpředu opřena přední částí chodidla o zem.
4. – 5. takt: Dvěma polkovými kroky mírně houpavými se otočí všechny čtyři D jednou o 360° doprava, vpravo stranou a současně postoupí o čtvrt kruhu doprava (na sousední místo). Na začátku 4. taktu vykročí všechny pravou nohou vpravo stranou.
6. – 10. takt = 1 . – 5 . takt. Všechny čtyři D postoupí o dalšího čtvrt kruhu doprava (jsou všechny na protějším místě).
11. – 12. takt: První a třetí D si vymění místa čtyřmi cvalovými kroky bočně vpravo stranou (vrátí se na svá původní místa).
Navzájem se míjejí natočeny obličejem k sobě. 2. a 4. D stojí na místě.
13. – 14. takt: Všechny čtyři D postoupí dvěma pokovými kroky s otočením o 360° doprava o jedno místo vpravo, vykročí pravá noha (jako v taktu 4.-5.).
15. – 16. takt = 11. – 12. takt, ale nyní si vyměňují místa 4 cvalovými krůčky druhá a čtvrtá D. První a třetí D stojí na místě.
17. – 18. takt = 13. – 14. takt, vykročí pravá noha. Všechny čtyři D se vracejí na svá místa.
Poznámka: Tento tanec byl zařazen mezi „králenské“ tance.
Dříve se však tančíval u tanečních zábav buďto pouze v dívčím obsazení, anebo dva CH a dvě D.

Tančí a hrají členové souboru Třebíčan z Třebíče Jana Mládková /1945/, Jaroslava Nohová /1943/, Jaromíra Oravcová /1959/ a Jana Strnadova /1940/, muzika jako v B.10.