Zřizovatel:

B.6 ŽIDOVSKÁ Z BORAČE

/: Šla židovka kolem krámu,
koupila si marcipánu, :/
/: žid taky, oplatky. :/

/: Šla židovka kolem lesa,
štípla ju do nosa vosa. :/
/: Žid se smál, až prskal. :/

Tančí dvojice smíšené, CH zády do středu kruhu. Držení ke kolovému tanci zavřené.
1. – 8 . takt: Polka vpřed po kruhu s otáčením doprava. CH vykročí levou. D pravou nohou. Posledním polkovým krokem se dvojice zastaví v postavení jako na počátku tance.
9. takt: CH i D v postavení čelem proti sobě ustoupí dvěma krůčky nazad ( CH levou, pravou; D pravou, levou.) Současně oba založí ruce v bok.
10. takt: Dvojice se sobě navzájem pokloní (na konci taktu vzpřim).
11. takt: Dvojice se otočí dvěma krůčky o 180°, CH doleva (levá, pravá noha), D doprava (pravá, levá noha).
12. takt: CH a D se pokloní zády k sobě (rozverní tanečníci žduchali hýžděmi do tanečnic).
13. takt: CH i D se zpětně otočí dvěma kroky o 180°, CH doprava (pravá, levá noha), D doleva (levá. pravá noha).
14. takt = 10 takt.
15. takt= 11. takt.
16. takt = 12. takt.
Tanec se opakuje několikrát po sobě. Na začátku dalšího opakování se rychle dvojice otočí zpět čelem k sobě a uchopí se k polce.

Tančí a hrají jako v B. 1.