Zřizovatel:

B.4 TKALCOVSKÁ ZE ZLATKOVA

Sloužila sem u tkalce, není tomu dávno,
měla sem se naučit,
jak se délá plátno.

Jednu nohu natáhnu a druhá se skrčí,
osnova se roztáhne,
člunek se tam strčí.

Tančí dvojice smíšené po kruhu v držení ke kolovému tanci zavřeném, CH zády do středu.
1. – 8. takt: Mírně pohupovaná polka. CH vykročí levou, D pravou nohou.
9. takt: Dvojice bokem do středu ( CH levým, D pravým) se uchopí za ruce vpředu křížem, pravé nahoře. V tomto postoji provedou jeden řezankový krok pravou nohou vpřed s mezihupem, současně CH napřáhne pravici k pravému boku D, D svoji pravou ruku pokrčí.
10. takt = 9. takt. ale řezanka se provede levýma nohama vpřed rovněž s mezihupem, CH pokrčí pravou ruku, D pravici natáhne. Levé ruce u obou tanečníků se pohybují protisměrně (paže při řezance „křižují“).
Řezanka se tančí až do konce tance a jsou při ní obě nohy na celých chodidlech stejnoměrně zatíženy.

Tančí a hrají jako v B. 1.